måndag, december 02, 2013

Vi fick rätt, sänkt restaurangmoms gav jobb.

En av fördelarna och den stora behållningen med att pendla till jobbet är att man tar sig tid att läsa rapporter, böcker och liknande. Dagens läsning var ljuv. "Effekter av sänkt restaurang- och cateringmoms" heter specialstudien som kojunkturinstitutet gjort. Det är egentligen en delrapport för den utvärdering av sänkt restaurangmoms som ska vara klar 2016. Det står klart redan nu att sänkt moms är en succé.

Rapporten fokuserar främst på utvecklingen av priser, löner och sysselsättning på lång sikt. (Vilket också är uppdraget). Vissa delar är inte möjligt att dra några slutsatser från i dagsläget men de stora dragen är klara. Priserna på restaurang har sänkts, arbetade timmar har ökat och lönerna ser dessutom ut att ha ökat.

Restaurangpriserna har sänkts med ca 4 %, vilket enligt rapporten ger ett prisgenomslag på storleksordningen 40%.  Man behöver inte ha tagit många poäng i nationalekonomi för att inse att sänkta priser leder till större efterfrågan. Man gör bedömningen att priselasticiteten, alltså hur mycket efterfrågan minskar respektive ökar vid 1% ökning eller minskning av priset, är lägre än -1. Alltså att om priset på tjänsterna minskar med 1% leder detta till att efterfrågan ökar med mer än 1 %.

Antalet arbetade timmar i restaurangbranschen har ökat. Eller rättare sagt lönesumman har ökat. Baserat på medellön kan slutsatsen dras att antalet sysselsatta ökat med ca 4 000.

Lönerna har varit svårare att dra några slutsatser kring. Antalet nyanställningar har ökat kraftigt och dessa nyanställda har ofta lägre lön än de som varit anställda längre. En sådan förskjutning i strukturen gör att det är svårt att skatta hur löneutvecklingen varit för branschen.

Konjunkturinstitutet gör bedömningen att reformen sannolikt har en positiv varaktig effekt på sysselsättningen i ekonomin.Allt detta är naturligtvis roligt att läsa för en Centerpartist som trott på reformen hela vägen. Farhågorna att vi liksom Finland inte skulle se några större positiva effekter visade sig vara fel. Tack vare klok Centerpolitik har vi fått in väldigt många ungdomar och utlandsfödda på arbetsmarknaden. Det är en politik jag vill vara med och utveckla i Riksdagen. Kryssa gärna Tim Svanberg 2014, nr 2 på Centerpartiets riksdagslista i Blekinge

1 kommentar:

Anonym sa...

Varför talas det aldrig om det fullkomligt orimliga i att momsen skulle vara lägre om man bär ut mat från försäljningsstället jämfört med om man konsumerar den inne?? Det är ju det som blir följden om man inte har samma moms (halv) på mat i butik respektive restaurang? Det handlar alltså om matmoms, inte restaurangmoms! Höjer man tillbaka för mat på restaurang får vi tillbaka läget att oseriösa pizzabagare plötsligt och oförklarligt säljer nästan all pizza som hämtpizza! För att slå hål på sånt krävs skattekontroller som skulle ha fått Stazi att blekna. Mat är mat oavsett var och hur man köper den. Det är tillräckligt motiv för att behålla nuvarande ordnng.