lördag, december 07, 2013

Har socialdemokraterna tappat sin ansvarskänsla?

Socialdemokraternas iver att stoppa höjningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt är väldigt oklok. Förutom själva sakfrågan att det är vettigt att höja brytpunkten och att sossarna själva tidigare har höjt just brytpunkten så är det betydligt värre ur en annan aspekt. Socialdemokraterns är just ju på väg att krossa de budgetregler som de tillsammans med oss i Centerpartiet byggt upp och som har tjänat landet väldigt väl. Tragiskt

Budgetreglerna innebär att Sverige ska kunna regeras i minoritet. Det har det här landet gjort seran 70-talet med undantag av 3 regeringar, nämligen Fälldin 1, Fälldin 2 och Reinfelt 1 som alla tre utgjordes av majoritetsregeringar. Budgeten antas i ett klubbslag och hela budgetförslag ställs mot varandra. På detta vis skapar man stabilitet och förhindrar att populistiska partiet får tillfälliga inflytanden över budgeten. Men det som nu hänt är att de röda tillsammans med Sverigedemokraterna drar ut delar av budgeten och förändrar i efterhand. 

Riksdagsförvsltningens jurister skulle då undersöka om detta är i enlighet med riksdagsordningen och Talmannen sade på förhand att han kommer att följa deras rekommendationer, vilka de än blev. Rekommendationen blev att någon omröstning inte ska ske, eftersom detta strider mot just riksdagsordningen. Talmannen vägrade då att ställa proposition, dvs ta upp förlaget och då skickades frågan för avgörande till konsitutionsutskottet som istället får avgörs om en omröstning kan ske. 

Om de röda väljer att fullfölja sitt resonemang så har de därmed dödat den svenska budgetmodellen och frågan är hur de har tänkt att regera landet själva om olyckan skulle vara framme och socilisterna återkommer till regeringstabuletterna. Ansvarskänslan i det socialdemokratiska partiet är inte särskilt hög. 

Jag hoppas verkligen att de tar sitt förnuft tillfånga och avbyter processen omedelbart. I dagens svenska dagbladet uppmanar också en partiveteran Stefan Löfven att sluta med spelet. Klokt. 

Inga kommentarer: