tisdag, februari 21, 2012

Årsmöte

I går var det dags för Centerpartiets Ronnebykrets årsmöte som detta år gick av stapeln i Hallabro, närmare bestämt Hallagården. Avdelningen i Öljehult/Backaryd hade gjort ett fantastiskt bra jobb med det logistiska och hade kvällen till ära ordnat med Smörgåstårta och kaffe.

Kvällen inleddes med att Anders Åkesson, riksdagsledamot från Kalmar län höll ett föredrag om dagsaktuell politik i allmänhet och infrastrukturpolitik i synnherhet. Det märkets att det är ett område som berör många och inte minst Blekinge och Ronnebybor. Anders besitter stora kunskaper på detta område och det var en fröjd att få lyssna till honom. Som Anders berättade är detta frågor som i den stora debatten har ett Storstadsperspektiv. När infrastruktur ska diskuteras i riksdagen hamnar debatten direkt i frågan om höghastighetståg och astronomiska summor i investeringar. För Blekinge kommer självklart aldrig höghastighetståg mellan Malmö och Stockholm vara lösningen på frågan hur vi ska skapa kommunikationer för invånarna.

Vi hade också årsmötesförhandlingar som tituleringen för kvällen avslöjar. Ett av resultatet av dessa "förhandlingar" blev att följande personer nu utgör styrelsen för Ronneby Centerpartikrets.


Kretsordförande och 1a verksamhetsledare: Tim Svanberg
Vice Kretsordförande och 2a verksamhetsledare, Mats Paulsson
Verksamhetsadministratör och sekreterare, Kerstin Haraldsson
Verksamhetsekonom och kassör, Ann-Catrin Karlsson

Ledamöter:
Monika Fredriksson
Monia Svensson
Knut Svensson
Göran Göransson
Jan-Olov Olsson
Märta Johansson
Kristina Valtersson


Det är med stor energi vi nu kör igång för ett nytt verksamhetsår. Jag lovar att vi kommer att märkas lika mycket som 2011.

onsdag, februari 08, 2012

Läsplattor i utbildning

I går framträdde jag i både Sydöstran och BLT om läsplattor i skolan. Detta är mycket intressant och viktigt. I dag lär sig små barn av sig själva att använda typ ipads och annan ny teknik såsom smartphones. Vad får de sedan för stöd för detta när de kommer till skolan? Jag vill mena att de får väldigt lite stöd för detta. Det får inte vara så att skolan inte hänger med i samhällsutvecklingen och släpar efter. Fortfarande har vi många skolor där den enda it-utrustningen man erbjuder är uråldriga stationära datorer som tar evigheter att starta upp. It-parken är föräldrar i skolorna vill jag mena. Då är frågan om vi ska lägga pengar på att uppdatera dessa eller försöka gå över till nya it-lösningar som dessutom kan ersätta böcker, papper och penna. I Sollentuna som är ett intressant exempel håller man på med detta med mycket goda resultat. Dessvärre har utbildningsminister Jan Björklund satt sig på tvären och försöker bromsa upp processen och hotar med Skolinspektionen om inte man drar tillbaka projektet. Väldigt olyckligt och jag har därför valt att skicka en iPad-manual till ministern för att visa att ny teknik inte är något att vara rädd för. Vi i centerpartiet har antagit en mycket teknikvänlig hållning och vår uppfattning är att it-lösningar bör påbörjad på mycket tidigt stadium i skolan.

Nu har vi lyckats få igång en debatt och jag hoppas att detta är någonting som kommer ett hålla i sig framöver. Under 2012 ska vi i utbildningsnämnden utreda 1-1-lösningar. Det vill säga en "dator" till varje elev. Vi får se var vi landar men debatten är i full gång.

fredag, februari 03, 2012

Centerpartiets kommundagar i Västerås

Efter en kall resa hit igår kväll börjar idag centerpartiets kommundagar. Det är alltid roligt att träffa alla dessa centerpartister. Marie-Louise Wernersson och partiets gruppledare i Västerås, Lars Kallsäby inledde med att tala om olika framtidsutmaningar och vad vi kräver i förhandlingar i regeringen. Centerpartiet är på väg att ta allt mer plats i regeringen och det är positivt. Mycket av det regeringen genomfört är resultat av centerpartiets enträgna arbete. Men det är helt klart att vi måste bli bättre på att visa vad vi har gjort och åstadkommit. Moderaterna har fått alldeles för mycket beröm för det som varit rena centerfrågor. Sänkt moms på restauranger och RUT är just centerpartiets politik och hade inte kommit till utan att vi hade drivit dem så hårt.

Annie pratar i sitt tal om värderingar och visioner. De politiska motståndarna brukar som Annie säger beskylla henne för att ha för mycket visioner. Det säger allt. Det är väldigt tydligt att det är vi Centerpartister som har visionerna och idéerna för framtiden. Partiet rivstartar nu arbetet inför valet 2014 på den kommunala nivån och Centerpartiet på riksnivå kommer att ge ett ordentligt stöd för detta.

Framtidsresan är nu påbörjad och Annie reser runt i landet för att träffa centerpartister, vardagshjältar och den "vanliga människan". Hon besökte bland annat Blekinge under hösten. På sin framtidsresa pratar Annie om valfrihet i välfärdssektorn. Det handlar om att flytta makten från administratörer och byråkrater till äldre och anhöriga, elever och föräldrar.

Annie kritiserar användningen av lagen om offentlig upphandling. Vi vill inte se ett samhälle där man jagar kostnader via LoU, vi vill istället öka valfriheten via LOV ( lagen om valfrihet för äldre). Det viktiga är inte vem som äger huset där omsorgen sker, det viktiga är vad som sker innanför väggarna. De överlägset bästa granskarna är de som blir omhändertagna. Varför ska valfrihet bara råda fram till de sista åren i livet?

Nybyggarlandet Sverige är ett begrepp som alltmer får fäste i svensk politik. Diskussionen om några år kommer inte handla om arbetskraftsinvandringens vara eller inte vara. Istället måste vi kunna förklara varför världens främsta arbetskraft ska välja just landet Sverige att arbeta i. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna säkra välfärden i framtiden.

Värderingar styr den kommunala politiken avslutar Annie med. I Centerkommuner ska man kunna lita på att man får bestämma själv. Rungande applåder.