tisdag, september 16, 2008

Perversa skatter

Peter Eriksson uttalar sig i kvällens aktuellt och säger att Regeringens skattepolitik är pervers. Föstår nog inte riktigt vad han menar. Vari ligger det perversa? Att sänka skattetrycket är per defintion frihetsskapande och i princip enbart positivt. Det perversa skulle möjligen vara att skattesänkningen inte blev större eller varför regeringen inte på allvar utreder plattskatt med ett första mål på att få ned inkomstskatten på alla inkomster till runt 25 %.

söndag, september 14, 2008

Stäng Strasbourg

Det blir ett rejält kostsamt kalas att reparera skadorna från det skadade europaparlamentet Strasbourg. Det kommer att kosta 35 miljoner kronor och det är inga småslantar. Jag har ett bättre förslag. Slå igen parlamentet i Strasbourg och riv upp beslutet om att EU-parlamentarikerna skall sammanträda vissa månader i Strasbourg. Det räcker gott med Bryssel. EUs skattebetalare har inte lust att slänga sina surt förvärvade skattekronor till Frankrikes oresonlighet.

lördag, september 13, 2008

Sluta hyckla Mona

Mona Sahlin säger att regeringen har förstört skattesystemet som bygger på att alla inkomster skall beskattas på samma sätt. Om Mona kan lägga hyckleriet åt sidan kanske hon kan förklara hur hon då resonerar kring progressiv skatt? Detta är bara ytterligare ett bevis på att Mona Sahlin är allt annat är lämplig som statsminister. Monas privata snedsteg med kreditkort, betalningsanmärkningar och andra tveksamheter må vara en sak men tanken på att få en hycklande statsminister stör mig mycket stort.

Blogtips

Får passa på att slänga in ett bloggtips så här på lördagseftermiddagen. Det är blogen Otyg som är ny i blogosfären och står för en hel del kunskap och välunderbyggda argument i IT-säkerhetsfrågor och inte minst vår kära FRA-fråga. Välkommen i blogosfären.

Bevare oss väl

Precis som Martin så träffsäkert skriver på sin blog är Lars Ohly ute och cyklar i debatten igen. Nu är det utgiftstak och budgetlagar som ligger i skottlinjen. Det leder till Orättvisa att politikerna skall vara bakbundna av utgiftstak anser Lars Ohly. Om Lars Ohly någonsin får sitta i närheten av makten igen kommer utvecklingen att vara mycket oroande. Med samma logik som den för tillfället mest patetiska och fjantiga statschefen Hugo Chavez tar sig Ohly an samhällsproblemen. Det är regler som bakbinder regeringen från att spendera hur mycket som helst som ligger till grund för orättvisan enligt Ohly. Frågan är när nästa steg tas av Ohly; att Riskbankchefen skall vara politiskt tillsatt från styrande regeringen. En total kontroll av all ekonomisk verksamhet i ett land är en mycket våt dröm för en kommunist och låt oss hoppas att det stannar vid att vara just en dröm. I sann keynsiansk anda tycker Vänsterpartiet att lågkonjunktur skall mötas med stora offentliga investeringar. Jag kan väl säga så här: Bevare oss väl.

torsdag, september 11, 2008

Klimatpaketet i EU

EUs stora klimatpaket som Lena Ek varit mycket drivande för röstades idag igenom. Även om detta är en kompromiss som kanske inte ligger där man hade önskat så får vi ändå konstatera att det är en bra kompromiss och en bra sådan.

fredag, september 05, 2008

Federalism och maktdelning

Den finns en vanlig missuppfattning inom europapolitiken. Det är ordet "federalism". Ett i mina ögon mycket vackert ord som förklarar ett politisk system uppdelat på ett fleratal nivåer med klart avgränsade ansvars- och befogenhetsnivåer. Jag är den första att erkänna att jag skulle vilja ha en ny grundlag i Sverige som bygger på federalismen. Det är ett samhälle som byggs underifrån med konstitutionens hjälp. Det är däför jag också anser att Sverige bör delas in i storregioner så att vi får en naturlig mellannivå mellan stat och kommun. Landstingen är ju definitivt ingen naturlig mellannivå utan snarare det som de allra flesta förknippar med enbart sjukvård och möjligtvis kollektivtrafik. Jag vet att Centerstudenter för något år sedan (var nog i samband med förra EU-parlamentsvalet) konstruerade en ny grundlag i Sverige på federalistiska grunder.

Det är inte konstigt att Svenska folket dock har en skev uppfattning om federalism. För om man lyssnar på socialister så innebär det inget annat än en amerikanisering av samhället (vilket i Sverige per automatik faller under kategorin dåligt). Visst är USA ett federalistiskt samhället. Jag hörde för något år sedan ett mycket tänkvärt och klokt uttalande (tror att det var Fredrick Federley som fällde uttalandet, rätta mig gärna om jag har fel): Bush må vara världens mäktigaste person, men han är inte USAs mäktigaste. Det ligger mycket i det. Tydliga maktdelningsprinciper där staten inte kan gripa in och "tillrättavisa" underliggande nivåer. Men det finns gott om andra federalistiska stater. Belgien, Nederländerna, Schweiz, Spanien och Kanada är alla exempel på federalistiska stater.

Den andra missuppfattningen kring federalism är att det innebär en större makt för EU. Så är inte alls fallet. Förvisso blir det i europas fall så att EU blir starkare på de områdena där EU skall vara starkt. Det handlar om brottsbekämpning,
(fri)handelsfrågor, infrastruktur och miljöfrågor. Men det innebär också att Sveriges nationella nivå blir starkare på de områden där den nationella regeringen enligt grundlagen skall verka. På samma vis blir också regionerna kommunerna och de enskilda människorna stärka på deras områden. Federalism innebär att vi får ett tydligt avgränsat och definierat styre. Utgångspunkten måste ständigt vara att den enskilda människans fria val blir viktigast.

Detta är också ett område jag vill jobba med i Europaparlamentet om jag blir vald. Det är klart att en enskild eu-parlamentariker har svårt att själv arbeta med konstitutionella frågor utan det handlar snarare om opinionsbildning och att skapa ett nätverk och att ständigt ställa sig kritisk till ett icke-federalistiskt eu samtidigt som förslag som inte hör hemma på EU-arenan tillbakavisas. Lita på det.