tisdag, november 26, 2013

Fastställda listor till kommun och landsting

Så har Ronnebycentern fastslagit listorna till kommunfullmäktige och till landstingsfullmäktige. En process som pågått i ca ett halvår. Vi har haft en öppen nomineringsprocess där vem som helst har kunnat föreslå vem som helst. Dessa namn (förutsatt att de var eller blev medlemmar i Centerpartiet) var sedan med i en medlemsomröstning där samtliga medlemmar fick vara med och poängsätta kandidaterna. 23 kandidater till kommunfullmäktige och 11 till landstingsfullmäktige deltog i omröstningen. Här var det också möjligt att lägga till ytterligare namn. Valberedningen hade sedan denna medlemsomröstning till grund för att presentera förslag till listor inför valen nästa år. Detta förslag behandlades och antogs sedan av vår nomineringsstämma. Kommunfullmäktigelistan toppas av Kenneth Michaelsson som vi också lanserar som partiets kommunalrådskandidat. Därefter kommer undertecknad följd av Hillevi Andersson, Kristina Valtersson, Mats Paulsson och Kerstin Haraldsson. Listan till landstingsfullmäktige toppas denna gång utav mig följt av Ann-Charlotte Johansson och Kerstin Haraldsson. Listorna består av 13 namn till landstinget och 23 namn till kommunfullmäktige

För egen del känns det jättebra. Jag är väldigt glad över att ha fått ett så stort stöd, dels i medlemsomröstningen och dels på nomineringsstämman. Jag är så taggad för en valrörelse där jag kommer att vara en del av det lag som stärker Centerpartiet. Landstingsfrågorna är nya för min del så detta ska bli väldigt spännande.

Någon har frågat hur det är med riksdagslistan. Riksdagslistan fastställdes i våras av Centerpartiet i Blekinge och på denna står jag som nummer 2. Min riksdagskampanj är redan igång för att samla stöd för inkryssning i Riksdagen. Om jag får förmånen att företräda Blekinge i Riksdagen efter valet kommer jag självklart inte släppa de kommunala och landstingsfrågorna. Lokal förankring behövs i Riksdagen. De gruppledare Centerpartiet idag har i Ronneby och i Blekinge landsting kan räkna med stor aktivitet från min sida även efter riksdagsinträdet.

Nu är vi laddade för en valrörelse. Det känns så bra att vara igång!

Inga kommentarer: