tisdag, januari 07, 2014

Jag flyttar fram till valet!

Just det. Fram till valet kommer jag inte att använda mig av denna blogg. Istället är det kampanjsidan www.timsvanberg.se som gäller. Välkomna dit!

timsvanberg.se

lördag, december 07, 2013

Har socialdemokraterna tappat sin ansvarskänsla?

Socialdemokraternas iver att stoppa höjningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt är väldigt oklok. Förutom själva sakfrågan att det är vettigt att höja brytpunkten och att sossarna själva tidigare har höjt just brytpunkten så är det betydligt värre ur en annan aspekt. Socialdemokraterns är just ju på väg att krossa de budgetregler som de tillsammans med oss i Centerpartiet byggt upp och som har tjänat landet väldigt väl. Tragiskt

Budgetreglerna innebär att Sverige ska kunna regeras i minoritet. Det har det här landet gjort seran 70-talet med undantag av 3 regeringar, nämligen Fälldin 1, Fälldin 2 och Reinfelt 1 som alla tre utgjordes av majoritetsregeringar. Budgeten antas i ett klubbslag och hela budgetförslag ställs mot varandra. På detta vis skapar man stabilitet och förhindrar att populistiska partiet får tillfälliga inflytanden över budgeten. Men det som nu hänt är att de röda tillsammans med Sverigedemokraterna drar ut delar av budgeten och förändrar i efterhand. 

Riksdagsförvsltningens jurister skulle då undersöka om detta är i enlighet med riksdagsordningen och Talmannen sade på förhand att han kommer att följa deras rekommendationer, vilka de än blev. Rekommendationen blev att någon omröstning inte ska ske, eftersom detta strider mot just riksdagsordningen. Talmannen vägrade då att ställa proposition, dvs ta upp förlaget och då skickades frågan för avgörande till konsitutionsutskottet som istället får avgörs om en omröstning kan ske. 

Om de röda väljer att fullfölja sitt resonemang så har de därmed dödat den svenska budgetmodellen och frågan är hur de har tänkt att regera landet själva om olyckan skulle vara framme och socilisterna återkommer till regeringstabuletterna. Ansvarskänslan i det socialdemokratiska partiet är inte särskilt hög. 

Jag hoppas verkligen att de tar sitt förnuft tillfånga och avbyter processen omedelbart. I dagens svenska dagbladet uppmanar också en partiveteran Stefan Löfven att sluta med spelet. Klokt. 

måndag, december 02, 2013

Vi fick rätt, sänkt restaurangmoms gav jobb.

En av fördelarna och den stora behållningen med att pendla till jobbet är att man tar sig tid att läsa rapporter, böcker och liknande. Dagens läsning var ljuv. "Effekter av sänkt restaurang- och cateringmoms" heter specialstudien som kojunkturinstitutet gjort. Det är egentligen en delrapport för den utvärdering av sänkt restaurangmoms som ska vara klar 2016. Det står klart redan nu att sänkt moms är en succé.

Rapporten fokuserar främst på utvecklingen av priser, löner och sysselsättning på lång sikt. (Vilket också är uppdraget). Vissa delar är inte möjligt att dra några slutsatser från i dagsläget men de stora dragen är klara. Priserna på restaurang har sänkts, arbetade timmar har ökat och lönerna ser dessutom ut att ha ökat.

Restaurangpriserna har sänkts med ca 4 %, vilket enligt rapporten ger ett prisgenomslag på storleksordningen 40%.  Man behöver inte ha tagit många poäng i nationalekonomi för att inse att sänkta priser leder till större efterfrågan. Man gör bedömningen att priselasticiteten, alltså hur mycket efterfrågan minskar respektive ökar vid 1% ökning eller minskning av priset, är lägre än -1. Alltså att om priset på tjänsterna minskar med 1% leder detta till att efterfrågan ökar med mer än 1 %.

Antalet arbetade timmar i restaurangbranschen har ökat. Eller rättare sagt lönesumman har ökat. Baserat på medellön kan slutsatsen dras att antalet sysselsatta ökat med ca 4 000.

Lönerna har varit svårare att dra några slutsatser kring. Antalet nyanställningar har ökat kraftigt och dessa nyanställda har ofta lägre lön än de som varit anställda längre. En sådan förskjutning i strukturen gör att det är svårt att skatta hur löneutvecklingen varit för branschen.

Konjunkturinstitutet gör bedömningen att reformen sannolikt har en positiv varaktig effekt på sysselsättningen i ekonomin.Allt detta är naturligtvis roligt att läsa för en Centerpartist som trott på reformen hela vägen. Farhågorna att vi liksom Finland inte skulle se några större positiva effekter visade sig vara fel. Tack vare klok Centerpolitik har vi fått in väldigt många ungdomar och utlandsfödda på arbetsmarknaden. Det är en politik jag vill vara med och utveckla i Riksdagen. Kryssa gärna Tim Svanberg 2014, nr 2 på Centerpartiets riksdagslista i Blekinge

söndag, december 01, 2013

Jobbskaparavdrag

För ett tag sedan presenterade Centerpartiet att man kommer att gå till val på jobbskaparavdrag. Det är klokt. Bättre villkor för de som verkligen skapar jobb i det här landet behövs. Det innebär att vi inte går till val på fler jobbskattevdrag utan nu är det dags att sänka arbetsgivareavgiften för små och medelstora företag. Det kan handla om halverad löneskatt upp till en viss nivå. Vi ser ju nu att sänkningen av restaurangmomsen verkligen har gett många jobb. At slå in på den linjen kommer vara framgångsrikt i ambitionen att få in fler på arbetsmarknaden.

onsdag, november 27, 2013

BTH är värt att kämpa för

Idag har jag haft ett givande samtal/möte om BTH (Blekinge tekniska högskola) och vikten av att vi säkrar en långsiktig finansiering av denna verksamhet. Jag hade blivit inbjuden som riksdagskandidat. För mig som Centerpartist är regionalpolitik viktiga saker och en högskola i Blekinge är i allra högsta grad regionalpolitik. Det finns de som anser att endast universitet och större högskolor har ett berättigande, att mindre högskolor runtom i landet inte håller någon högre kvalité. Jag är fullt medveten om att det finns de som inte vill vår högskola gott. Jag vill ta fighten mot dessa och förklara vikten av koppling närings/arbetslivhögskola, vikten av tillgänglig högre utbildning och decentralisering av de högre utbildningsinsatserna. I Riksdagen kommer jag arbeta för att våra mindre högskolor ska ha långsiktiga spelregler och vettig andel av anslagen. Stöd mig gärna i en kampen.

Det var hursomhelst en trevlig och givande diskussion som vi kan bygga vidare något riktigt bra utav.

tisdag, november 26, 2013

Fastställda listor till kommun och landsting

Så har Ronnebycentern fastslagit listorna till kommunfullmäktige och till landstingsfullmäktige. En process som pågått i ca ett halvår. Vi har haft en öppen nomineringsprocess där vem som helst har kunnat föreslå vem som helst. Dessa namn (förutsatt att de var eller blev medlemmar i Centerpartiet) var sedan med i en medlemsomröstning där samtliga medlemmar fick vara med och poängsätta kandidaterna. 23 kandidater till kommunfullmäktige och 11 till landstingsfullmäktige deltog i omröstningen. Här var det också möjligt att lägga till ytterligare namn. Valberedningen hade sedan denna medlemsomröstning till grund för att presentera förslag till listor inför valen nästa år. Detta förslag behandlades och antogs sedan av vår nomineringsstämma. Kommunfullmäktigelistan toppas av Kenneth Michaelsson som vi också lanserar som partiets kommunalrådskandidat. Därefter kommer undertecknad följd av Hillevi Andersson, Kristina Valtersson, Mats Paulsson och Kerstin Haraldsson. Listan till landstingsfullmäktige toppas denna gång utav mig följt av Ann-Charlotte Johansson och Kerstin Haraldsson. Listorna består av 13 namn till landstinget och 23 namn till kommunfullmäktige

För egen del känns det jättebra. Jag är väldigt glad över att ha fått ett så stort stöd, dels i medlemsomröstningen och dels på nomineringsstämman. Jag är så taggad för en valrörelse där jag kommer att vara en del av det lag som stärker Centerpartiet. Landstingsfrågorna är nya för min del så detta ska bli väldigt spännande.

Någon har frågat hur det är med riksdagslistan. Riksdagslistan fastställdes i våras av Centerpartiet i Blekinge och på denna står jag som nummer 2. Min riksdagskampanj är redan igång för att samla stöd för inkryssning i Riksdagen. Om jag får förmånen att företräda Blekinge i Riksdagen efter valet kommer jag självklart inte släppa de kommunala och landstingsfrågorna. Lokal förankring behövs i Riksdagen. De gruppledare Centerpartiet idag har i Ronneby och i Blekinge landsting kan räkna med stor aktivitet från min sida även efter riksdagsinträdet.

Nu är vi laddade för en valrörelse. Det känns så bra att vara igång!

tisdag, november 05, 2013

Kampanjstart i Karlshamn

I går seneftermiddag startade jag förvalskampanjen inför Riksdagsvalet. Det gjorde jag genom att träffa Karlshamnsbor för att prata om Blekinges utmaningar och dela ut mitt förvalsflygblad. Det är en fantasisk känsla att äntligen vara igång på riktigt med kampanjen. Mycket tid och kraft har gått åt att producera och trycka upp material, planera valkampanjen och liknande aktiviteter. Nu är vi igång "på riktigt". Eftersom jag jobbar i Karlshamnn är det roligt att få börja här. Nästa vecka är en annan Blekingekommun som står för dörren. Vilken avslöjar jag lite senare. Vill du vara med i kampanjen? Tveka då inte att höra av dig till mig. Ingen insats är för liten, all hjälp behövs för en framgångsrik kampanj.