tisdag, juli 31, 2012

Jag är trött på Ronnebysossarnas krokodiltårar

När jag slår upp dagens BLT läser jag om diskussionen som just nu förs i Utbildningspolitiken i Ronneby om att avskaffa de så kallade styrtalen. Lite snabbt kan det väl bara sägas att styrtal anger i förskolan hur många barn det går per anställd och i grundskolan hur många lärartjänster det går per 100 elever.Det är dessutom bestämt att det är styrtalet de 15 Oktober som gäller. Detta har vi i Utbildningsnämnden att förhålla oss till. Beroende på att trycket i förskolan varierar under året kommer också styrtalet att variera under året. Det är dock inte alla typer av tjänster som räknas in i styrtalet och exakt hur det räknas ut blir ofta föremål för diskussion. Faktum är att många och långa stunder har ägnats åt att diskutera ett matematiskt bråktal och det har fört samtalet bort ifrån verkligheten. Vi i Ronnebyalliansen vill därför avskaffa styrtalen då dessa inte berättar hur kvaliten i verksamheten ser ut. Hur som helst. I dagens BLT oroar sig socialdemokraterna över att lärartätheten blir för låg och att kvalitén därmed riskerar att påveras negativt. Under flera nämndsammanträde har socialdemokratera också utryckt oro över situationen. Problemet för socialdemokraterna är att det är krokodiltårar som inte har någon beröring med hur deras politik ser ut. Socialdemokraterna presenterade ett budgetalternativ som innebär att skolan skulle få 3 miljoner minder att röra sig med än vad alliansens budget innehöll. Lyckligtvis blev det alliansens budget som vann fullmäktiges gillande och det är den vi arbetar efter. Om socialdemokraterna hade vunnit omröstningen i budgetfullmäktige hade vi haft att hantera en budget med 3 miljoner mindre till skolan och förskolan. Man behöver inte använda någon större tankemöda för att konstatera att situationen hade varit mycket värre om socialdemokraterna hade varit vid makten. Jag betackar mig för socialdemokraternas krokodiltårar.