lördag, september 21, 2013

Möjliggör byggande på landsbygden

Till stämman jag nu sitter på har Knut Svensson i Ronneby skrivit en motion om att ändra miljöbalken så att den överensstämmer med intentionerna i riksdagsbeslutet från 2009. Det är en bra motion. Till och med mycket bra. Men framförallt är de förändringar Knut beskriver nödvändiga. I dagsläget har länsstyrelserna möjlighet att med sin nonchalans stoppa landsbygdens utveckling. 

I Ronneby har alliansstyret och inte minst Centerpartiet genom Knut Svensson drivit en politik för utveckling av landsbygden genom bebyggelse för boende och turism. Striden i kommunen vinner vi med set nya styret. Centerpartiet i Ronneby förverkligar människors byggdrömmar. 

Men när länsstyrelsen sedan väljer att sätta stopp för byggandet grusar de allt detta. Är det verkligen rimligt att byråkraterna på länsstyrelsen har den makt de har? Jag tycker inte det. En institution som helt nonchalerar den politiska viljan. 

Detta måste få ett slut!  Med en förändring i miljöbalken kan lagen tolkas enligt intentionerna och byråkraternas makt begränsas. Jag hoppas att stämman nu tar beslutet att stödja motionen. Det var det jag också pläderade för i talarstolen. 

lördag, september 14, 2013

365 dagar

Om exakt ett år är det val i Sverige. Idag börjar alltså nedräkningen. Jag ställer upp i Riksdagsvalet och kommer att arbeta dag och natt för att efter valet ta plats i Sveriges riksdag för att arbeta med Blekinges framtid. Det behövs någon som driver Blekinges frågor. Det behövs någon som på allvar tar sig an frågorna för att skapa jobb, jobb och jobb i Blekinge. Det behövs skapas förutsättningar för företagande och innovation också i Blekinge. Det är det hela min kampanj handlar om: Blekinges framtid. Blekinge har inte sämre förutsättningar än någon annan plats. Tvärtom tror jag att vi har bättre förutsättningar än många andra. Men vi måste skaka av oss Jante och socialdemokratin. Vi måste kavla upp ärmarna och visa att vi ska vara med i leken.

Du får väldigt gärna vara en del av min kampanj. För att lyckas med det här behöver vi vara många. Jag har redan fantastisk hjälp från många personer men vi behöver vara ännu fler. Det finns många tankar på hur detta ska byggas upp och det förutsätter engagemang för idéerna. Vad kan hjälpen bestå i. Här är lite exempel

  • Hjälpa mig att sprida tankarna om Blekinges framtid
  • Sätta upp en skylt du får av mig
  • Bjuda in dina vänner och grannar för ett politiskt "home-party".
  • Dela ut folder
  • Sprida mina youtube-filmer
  • Gilla "Kryssa TimSvanberg2014" på facebook
  • Donera en summa till mitt plusgirokonto
  • Skriv en insändare
  • Hjälp med grafisk design och hemsida
  • med mera, med mera
Så nu tar vi och kvalar upp ärmarna. Nu väntar ett år av mycket hårt arbete. Ända in i kaklet mina vänner

tisdag, september 03, 2013

Välbesökt möte om busslinje 240/840

Är nyss hemkommen från ett möte i Hallabro. Man kan säga att parollen för kvällen var "Rädda kollektivtrafiken i Vår Landsbygd". Det sammanfattar rätt väl vad det handlade om. I sin ambition att få fler att åka kollektivtrafik avvecklar man stopp längs med turen till Tingsryd för att spara några minuter. Centerpartiavdelningen Backaryd/Öljehult stod som värdar för kvällens möte där politiker från Tingsryd och Ronneby såväl som politiker och tjänstemän på Blekingetrafiken och trafiknämnen i regionen. Det var ett välbesökt möte och mycket information presenterades på första halvan av mötet. Jag var dessvärre tvungen att avvika efter pausen och fick därmed inte möjlighet att närvara på frågestunden.

Vad är det då som har hänt? Jo, Blekingetrafikens styrelse beslutade under våren att införa snabbare busslinje (840) på sträckan Ronneby-Växjö. Man tog då bort flertalet av stoppen som busslinjen 240 annars stannar vid. Den gamla linjen 240 finns numera bara kvar i reducerad form. Självklart har de som bor längsmed sträckan reagerat med ilska mot detta. Ronneby kommun har gjort en skrivelse till trafiknämnden där man kräver att man ger Blekingetrafiken i uppdrag att snarast ta fram alternativa förslag på trafikering på sträckan Ronneby-Tingsryd-Växjö. Från trafiknämnden deltog ikväll endast Gilbert Nilsson (c) som motsagt sig förändringarna. Varken Ordförande eller vice Ordförande i trafiknämnden dök upp på mötet. Det tycker jag är svagt.

Förhoppningen är nu att man ser vilken kraft det finns i landsbygdens ideella krafter och att man tar till sig reaktionerna och ordnar en lösning. Kollektivtrafiken får inte vara ett privilegium endast för oss som bor inne i staden.

måndag, september 02, 2013

Nu sänks skatten ännu mer för Sveriges pensionärer

Glädjande nyheter. Centerpartet och regeringen sänker skatten för landets pensionärer.

Idag presenterade alliansens partiledare att skatten för landets pensionärer sänks för femte gånger sedan maktskiftet 2006. Under socialdemokratins maktdagar sänktes skatten för landets pensionärer totalt 0 gånger. Nu tas alltså ytterligare steg för at förbättra för Sveriges pensionärer. 2,5 miljarder kostar reformen och det innebär att alliansen tillskjuter 1,35 miljarder mer än vad man presenterade i våras som reformambition. Varje gång alliansen sänkt skatten för landets pensionärer kommer socialdemokrater och hånar förslaget genom att säga att 50 eller 100 kronor mer i månader är ju ingenting. Men det argumentet fungerar faktiskt inte. Totalt sett har 99% av alla pensionärer över 65 år fått behålla 500 kr eller mer i månaden. För 75 % av pensionärerna handlar det om hela 700 kr. Regeringen har totalt sett sänkt skatten för landets pensionärer 16,45 miljarder kronor de senaste 7 åren.

PRO är däremot förbannade. Man vill ta bort bromsen i pensionssystemet. Det skulle erodera och krackelera det svenska pensionssystemet. Man är dessutom förbannade för att arbetstagarna får större skattesänkningar än pensionärerna. Det återstår att se om det blir ett ytterligare jobbskatteavdrag och hur stort det i så fall blir. Men frågan PRO måste ställa sig är. Hur mycket sänkte socialdemokraterna deras skatt och hur mycket har alliansen och Centerpartiet sänkt deras skatt. Det är pudelns kärna.