torsdag, juni 20, 2013

Karl-Oskar tillåts inte utöka sin verksamhet - Synd!

På förra nämndssammanträdet i Utbildningsnämnden togs det ett olyckligt beslut. (s),(v) och mp ville inte tillåta Karl-Oskarskolan att utöka sin verksamhet. Dessvärre vann dessa voteringen och Karl-Oskarskolan tillåts inte att utöka. Ett tråkigt och olyckligt beslut tycker jag, inte minst med tanke på att antalet platser inom förskolan behöver öka i Ronneby. Tråkigt beslut

lördag, juni 15, 2013

Socialdemokraterna i Ronneby tycker att alliansen begär för mycket pengar till förskolan!

På förra nämndssammanträdet blev jag förvånad. Socialdemokrater tycker att alliansen begär för mycket pengar till skolan.. Det var nyheten som presenterades under sammanträdet.

Alliansen i utbildningsnämnden presenterade sitt förslag inför höstens budgetberedning. Vi vill göra en rejäl satsning på förskolan genom att tillskjuta 5,7 miljoner kronor och därmed höja personaltätheten till 5,0 barn/anställd. Vi vill starta flyttekniskt gymnasium hösten 2014, tillskjuta ca 1,2 miljoner för kompetensutveckling för personalen i skolan, genomföra ett paket riktat mot högpresterande elever och anställa en samordnare mellan näringsliv och skola. Att socialdemokraterna var emot en samordnare visste vi sedan tidigare men överraskningen kom när Jan-Eric Wildros yrkade på att tillskottet till förskolan skulle strykas och att budgetberedningen istället skulle titta på konsekvenserna av att utbildningsnämnden försöker hitta dessa pengar inom befintlig budget! Detta är minst sagt anmärkningsvärt. Jag och alliansen blev i höstas kritiserade av Wildros och S nya oppositionsråd för att satsa för lite på förskolan, man var till och med orolig för läget. Jag slog då tillbaka och sade att det endast var krokodiltårar då de inte föreslog mer pengar till förskolan än vad alliansen gör. Nu visar det sig alltså att jag hade rätt: socialdemokraterna vill inte satsa mer pengar till skolan utan mindre. Genom att lägga detta förslag har socialdemokraterna sagt att vi har för mycket pengar i andra delar av skolan i Ronneby. Frågan man då måste ställa och vilket jag också gjorde är: Var anser ni socialdemokrater att vi har för mycket pengar? Är det på Snäckebackskolan, Kallingeskolan eller på Naturbruksgymnasiet? Detta måste de presentera. Jag menar att det är fullkomligt orimligt att hitta 5,7 miljoner i övriga delar av utbildningsnämnden utan att detta får katastrofala följder. Om socialdemokraterna är av en annan uppfattning hoppas jag att de snarast berättar hur de tänker sig denna omflyttning i budgeten. Lyckligtvis förlorade socialdemokraterna och alliansens budgetförslag gick vinnande ur striden. Nu ska vi föra detta budgetförslag vidare till kommunstyrelsen och budgetberedningen.