söndag, november 25, 2012

Till Bryssel

I slutet av veckan som kommer kommer jag att åka till Bryssel med Centerpartiet för ett möte med Centernätverket om Europafrågor. Dels kommer mötet att innehålla en del diskussioner kring regionkommitténs arbete men självklart kommer även fokus att hamna på det stundande eu-valet 2014. För egen del hoppas jag att valet 2014 på allvar handlar om det europa Centerpartiet vill se: ett smalare men vassare EU. Det är ett EU som inte lägger sig i allt men är starkare på de områden de ska syssla med. Kent Johansson som är vår EU-parlamanetariker kommer naturligtvis också att medverka under mötet i Bryssel och det är alltid intressant och givande att höra om hans hårda arbete i parlementet.

tisdag, november 13, 2012

Våga säg Nej till Borg Moderaterna!

Han är emot abort, vill förbjuda skillsmässkor och agerar som en riktig konservativ dinosaurie. Nej det är inte Moderaternas Anders Borg jag menar utan Tonia Borg som är den Maltesiska regeringens förslag på ny EU-kommissionär med ansvar för bland annat hälsa. Den liberala gruppen, liksom socialdemoraterna har aviserat att man inte kommer att stödja Borg som kommissionär. Carl Schlyter från miljöpartiet var rädd för att om han inte tillsätts nu så kommer tobaks-direktivet att bli försenat men verkar nu har ändrat sig och sagt att det är otänkbart att stödja Borg. Den konservativa gruppen (europeiska folkpartiet) där de svenska kristdemokraterna och moderaterna ingår kommer såvitt jag förstår att stödja Borg.

Det vore en god gärning att markera för Eu-kommissionen att mänskliga rättigheter inte är någonting vi kompromissar om!

måndag, november 12, 2012

Program för framtidens Blekinge


Tim Svanberg till Riksdagen 2014

 


Jag söker ditt förtroende

                            Programförklaring

 

 

 

 

 

 

 

Jag har valt att ställa upp för Blekinge

Låt det inte råda någon osäkerhet. Centerpartiet i Blekinge är tillbaka till Riksdagen efter valet 2014. Det är jag helt övertygad om. Aldrig förr har det funnits ett så stort behov av ett parti som ser till landsbygdens behov istället för att bara titta på hur storstäderna kan fortsätta växa. Vi har under de senaste decennierna sett en utveckling som innebär att allt mer makt förskjuts från Blekinge till storstadsregionerna. Det är ingen slump. Förutom att storstadsregionerna har en allt större andel av riksdagsledamöterna tillhör en stor del av landsbygdsmandaten partier som inte ser till landsbygdens behov. Min ambition med detta program är inte att presentera kompletta lösningar för alla de problem som finns i vårt län. Istället är ambitionen att peka ut en färdriktning för min politik så att du som väljare kan känna dig trygg i vilka beslut jag kommer att ta och vilka slutsatser jag drar på olika problem. Det är alltså inte möjligt eller ens önskvärt att presentera detaljerade lösningar på allt. Politiker som säger sig ha de enkla lösningarna på de svåra problemen ska man nog ställa mot väggen. Jag kommer framförallt att fokusera på tre områden i min kampanj. Det handlar om Jobb, närhet och Framtidslänet Blekinge.

 

 

”I Tim Svanbergs Blekinge kan du känna dig trygg i att besluten fattas lokalt och att jobb skapas genom företag i utveckling. Tim garanterar hållbara lösningar för framtiden”

Citat: Tim Svanberg

 

 

 

 

 

Blekinge ska bli ett framtidslän
Jag är helt övertygad om att vi i Blekinge har alla möjligheter att bli ett riktigt framtidslän. Vi ligger geografiskt väldigt bra till och på snabb tid kan du ta dig till de nya marknaderna i Östeuropa. När jag träffar människor runt om i Blekinge märker jag att det sjuder av idéer. Men av någon anledning är det längre resa från idé till verklighet i Blekinge. Vi har en struktur som bygger på stora industrier och en stor andel som arbetar inom kommun och landsting. Men för att skapa möjligheter för riktig tillväxt i Blekinge måste vi fokusera på att jobben ska växa fram i de små och medelstora företagen. Men om så ska kunna ske måste vi se till att förutsättningarna finns för att kunna starta företag också på landsbygden. Reglerna för småföretag måste vara och få och enkla. Det måste finnas en väl utbyggds infrastruktur i form av vägar, järnvägar, bredband samt flyg och båt i länet.  Även om man på senare år startat ett arbete som innebär att flaskhalsar på E22an har minskat finns det mycket mer att göra. Stundtals är E22 allt annat än en väg som underlättar färd genom länet. Sydostlänken är också väldigt viktigt för att länet ska kunna växa. Jag tar avstånd från kraftiga höjningar på drivmedel och införande av kilometerskatt för åkernäringen vore en dödsstöt för de människor som vill bo och driva företag på landsbygden. Det handlar också om att förutsättningarna för att våga omsätta sina drömmar måste finnas. Trygghetssystemet måste vara utformat så att människor vågar chansa och satsa utan att förlora allt om man misslyckas. Under tiden fram till valet vill jag träffa så många Blekingebor det går för att diskutera och resonera kring hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för att bygga Framtidslänet Blekinge, för det gör vi tillsammans!

Makten ska stanna lokalt
För mig är det viktigt att besluten tas nära människor. Beslut om hur du vill ha det i din familj ska tas vid ditt köksbord och beslut som rör Blekinge ska fattas i Blekinge. Den maktkoncentration vi sett under många år innebär att allt mer makt flyttas till Stockholm och Blekinge får allt mindre att säga till om. Det syns inte minst i att antalet invånare i Blekinge minskar ständigt samtidigt som Storstadsregionerna ökar. Andra partier ser det som självklart att staten ska bestämma vilken lösning som är bäst för dig och för Blekinge. Detta har inneburit att människor i storstadsregionerna har fått möjlighet att välja välfärd medan Blekingeborna många gånger fått nöja sig med den offentliga välfärden. Det är orättvist. Jag vill se att mer makt flyttas från Stockholm och ut i landet. På så vis får vi möjlighet att bestämma var resurserna gör mest nytta.

Något som är viktigt för att öka Blekingebornas möjlighet att bestämma mer själva är att snarast genomföra det nya skatteutjämningssystemet så som det är föreslaget. Idag förlorar Blekinge och landsbygden stora summor pga att några välmående Stockholmskommuner motsätter sig ett genomförande. Moderaterna är splittrade i frågan medan Centerpartiet kräver att förslaget genomförs. Om det nya skatteutjämningssystemet antas kommer Blekinge att få betydligt bättre förutsättningar att bedriva välfärd. Det är vad jag kallar nära beslut.

Jag vill se småskalighet istället för storskaliga lösningar. Det är när människor går samman och skapar något gemensamt som vi på allvar kan motsätta oss centralplanering och storskalighet. De statliga byråkraterna tycker självklart att det är enklare för de om hela samhället kan planeras vid deras skrivbord, men jag är övertygad om att småskaliga lösningar både är mer flexibla, erbjuder bättre service och ger mer hållbara lösningar. När kommuner planerar att lägga ned offentlig service som exempelvis skolor sluter sig ofta föräldrar samman för att själva ta hand om det som samhället inte orkade med. Människor gör inte som politiker vill utan hittar egna vägar, det är något jag välkomnar. Jag vill se att energi kommer från småskaliga källor som finns nära människor. Under Centerpartiets tid i regeringen har andelen vindkraft ökat från 1 % till 6 %. Det är en utveckling jag verkligen gillar, men ytterligare steg måste tas.  

Jag anser att maten ska vara närproducerad och näringsrik. Det är när du vet var grisen eller kon har levt sitt liv som du också kan känna att du vet var köttet kommer ifrån. Det stora matsvinnet kan också minskas om man känner att vägen till tallriken är så kort som möjligt. Därför är det viktigt att det svenska jordbruket är konkurrenskraftigt. I längden finns det nämligen bara förlorare på att vi köper kött producerat i länder med lägre krav.

Jobb, jobb, jobb
Det absolut viktigaste när man bestämmer sig för var man vill bo är att där finns jobb. Därför måste största möjliga fokus ligga på att skapa jobb och därmed framtidsdrömmar. Jag är övertygad om att jobben inte växer fram i storföretag och offentlig sektor utan i små och medelstora företag. Alla företag som är stora har en gång i tiden varit småföretag men idag är det få företag i Blekinge och Sverige som går från små till stora. Därför måste vi se till att regelverket uppmuntrar företagande och ser det som lika självklart som att vara anställd. De så kallade 3:12-reglerna som beskriver hur stor andel som ska beskattas som inkomst av tjänst och som kapital är krångliga och måste ersättas med ett enklare system. Över huvud taget måste trösklarna för att bli företagare minskas. De som önskar att pröva sina vingar som företagare måste bli uppmuntrade att göra så. Det ska också vara enklare än idag att kombinera möjligheten att vara anställd och egenföretagare.

Ungdomsarbetslösheten är något som bekymrar mig väldigt mycket. Bland unga har arbetslösheten legat på en konstant hög nivå i över tjugo år. Det är helt oacceptabelt att unga stängs utanför arbetsmarknaden. Effekterna av att vara arbetslös en längre tid är enbart starkt negativa. Jag är beredd att vända på varje sten för att komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten. Jag kan tänka mig att se över lönenivåerna på arbetsmarknaden den första tiden i arbete. Det är bättre att ha en lite lägre lön i början och komma in och visa vad man går för och sedan komma upp i normal lönenivå än att stanna utanför arbetsmarknaden i år efter år. Men det är viktigt att denna justering är tidsbegränsad och att det finns klara regler för hur lönen ska justeras efter introduktionen. Flera fackförbund har arbetet med denna modell och jag välkomnar detta. Det måste vara billigare än det är idag att anställa någon utan arbetslivserfarenhet. Sen vill jag konkurrensutsätta arbetsförmedlingen som idag är alldeles för dåliga på att förmedla jobb. I snitt förmedlar varje arbetsförmedlare i Sverige ca 1 jobb/ månad. Det är alldeles för lite anser jag. Om du kan anlita den arbetsförmedling som är bäst på att förmedla jobb blir morötterna fler för arbetsförmedlingarna att verkligen förmedla jobb.
Samverkan mellan arbetsmarknad och högskola måste vara tydlig. Jag vill se till att de högskolor som bäst samarbetar med arbetsmarkanden också ska ha högre ersättning.
Jag vill också slå vakt om lärlingsanställningar som gör det möjligt att kombinera studier och arbete. På så vis är det sedan kortare steg in i arbetslivet. När arbetslösheten är så stor som den är har vi inte råd att förkasta förslag bara för att de råkar komma från fel politiskt håll. Jag vill att prestigen läggs åt sidan. Om vi alla samverkar för att hitta de bästa förslagen är jag övertygad om att framtiden är ljus för alla människor som idag inte har ett arbete att gå till. 

Jag söker ditt stöd
Nu söker jag ditt stöd i den interna medlemsomröstningen. Jag vill med ditt förtroende föra Centerpartiet i Blekinge in i Riksdagen. Jag kommer att arbeta stenhårt varje dag fram till valet med att föra ut vår hållbara centerpolitik. Jag kommer att besöka företagare, arbetsplatser och föreningar för att samla stöd för vår politik. Genom att vi börjar så tidigt som vi gör med valarbetet kommer det finnas gott om tid att prata centerpolitik. För att lyckas krävs det ett brett stöd i Blekinge för en politik som innebär att jobben blir fler, besluten förs närmare människor och att Blekinge blir ett framtidslän. Med hjälp av nya mötesplatser på nätet kombinerat med de mänskliga mötena har jag en tydlig och väl förberedd plan för mitt arbete. Nu söker jag

söndag, november 04, 2012

Varför Löfvén stänger dörren för en rödgrön regering

Löfven har nu lämnat ett besked som ställer ännu fler frågor: Något samarbete med vänsterpartiet och miljöpartiet i utrikespolitiken kommer aldrig att bli aktuellt om de röda partierna får majoritet. Det beskedet är intressant ur flera aspekter. Tidigare har ju just utrikespolitiken varit det som ställt till det för "de rödgröna" även om Mona Sahlin hade en överrenskommelse på området i valmanifestet. Utrikespolitik brukar sägas vara ett område du inte kan vinna val på, men förlora ett val på den är fullt möjligt. Att vänsterpartiet hade fått ett stort inflytande i "de rödgrönas" valmanifest på just utrikesområdet märktes då mycket handlade om inställningen till USA.

Samtidigt som Löfvéns besked naturligtvis är klokt ställer jag mig frågan hur han tänker. Självklart kan man inte låta ett parti som Vänsterpartiet ha något inflytande på utrikespolitiken. Det massiva hatet mot USA kombinerat med stöd till suspekta regimer som kännetecknar vänsterpartiets utrikespolitik gör socialdemokraterna klokt i att avlägsna sig ifrån. Men då är frågan: Hur ser nästa steg ut Löfvén? Vem ska du då regera med? Eftersom alla regeringsbeslut tas kollektivt innebär det att det inte är möjligt för en regering bestående av s, v och mp att frikoppla utrikespolitiken och låta detta avgöras i riksdagen. För det första skulle det inte vara möjligt för en reging att fungera alls då. Utrikesministern skulle få sitta på sitt kontor i Stockholm hela dagarna. Dessutom är just utrikespolitik något som verkligen är handgripligen hanterat av regeringen. Med andra ord kommer utrikespolitiken att avgöras i regeringen och antingen viker v och mp ned sig eller så viker socialdemokraterna ned sig. Alternativet som jag tror att Stefan Löfvén tänker sig är att göra som alla socialdemokratiska ledare gjort hittils i modern tid (med undantag för Mona Sahlin): nämligen att regera i en socialdemokratisk minoritet med hoppande stöd i riksdagen. (Budgeten gör de upp med vänsterpartierna och utrikespolitiken gör de upp med de borgerliga). Det scenariot är inte särksilt troligt. För det första kommer vänsterpartierna aldrig att gå med på att bara ha inflytande på vissa delar av regeringspolitiken. De kommer att kräva att få ingå i regeringen.
För det andra är det inte rimligt för ett parti som ligger mellan 30 och 33 % att själv vilda regering.

Frågan är då: Är det möjligen så att Löfvén tänker sig att bilda regering med något annat parti efter nästa val? Det vet vi inte för Stefan Löfvén styr sitt parti som en fackförening. Ett antal kostymklädda män sitter i ett förhandlingsrum och inte förrän de är överens får man reda på vad de tycker. Så ska inte politik fungera.
Bättre då att rösta på Centerpartiet och alliansen.

lördag, november 03, 2012

Varför EU-etablissemanget ska ha en nyttig örfil

EUs långtidsbudget är uppe till diskussion. Minst sagt. Enligt förslaget som EUs ordförandeland Cypern lagt fram får Sverige endast tillbaka 54 öre av varje krona vi betalar in. Den vanligen EU-euforiske Birgitta Ohlsson (fp) har till och med sagt att förslaget är fullständigt oacceptabelt. Nu blir frågan föremål för diskussion på toppmötet i November.

EU-systemet lägger inte budget varje eller varannat år som kommuner och stater gör. Denna enorma byråkrati lägger istället sin budget för perioden 2014-2020. Och det är med anledning av detta som diskussionen blossat upp. Att Sverige tillhör de länder som betalar in per än de får tillbaka får vi väl ändå anse vara till viss del rätt. Dels får vi tillbaka en del ytterligare genom att handel underlättas mellan länderna och om andra länders köpkraft stärks får man väl anta att en del kommer Sverige till godo. Men att Sverige ska vara det lands som betalar absolut mest och får tillbaka absolut minst är allt anna än rimligt. Man kan också fråga sig om det är rimligt att utgiftstaket höjs med 5 % till 1025 miljarder euro samtidigt som många av länderna faktiskt måste hålla i sina plånböcker.

Jag ser det som en självklarhet att nu är det dags för Sverige att vara bråkiga i EU. Sverige får inte vara det lydiga barnet som EU-byråkratin alltid kan lita på. Som jag ser det finns det bara en utväg för Sveriges del och det måste vara att lägga in sitt veto mot varje budget som innebär att Sverige förblir den största nettobidragsgivaren till EU. Det skulle ge EU-etablissemanget en nyttig örfil. Om EU-byråkratin inte ska fortsätta svälla gäller det att de länder som har ordning och reda på sina ekonomier och som alltid förväntas ställa upp med stora transfereringar  sätter sig på tvären. Det skulle ge ett EU som verkligen prioriterar vad som behöver göras och vad som kanske inte låter sig göras.

fredag, november 02, 2012

Ronnebys opposition Sveriges minst konstruktiva?

Ronnebys socialdemokratiska opposition måste nog slå alla rekord o kategorin "mest destruktiva opposition". Vi har flera gånger sett hur oppositionsrådet Jan-Anders Palmqvist står i fullmäktigestolen och med formalia och teknikaliteter slår ned på Ronnebyalliansen. Det handlar alltså mycket sällan om politiska ställningstaganden eller argumentation om vilken väg Ronneby ska gå. Exempel finns där Jan-Anders förlorat en politisk strid och sedan driver igenom sin politik med hjälp av formalia istället. Fler än en gång har Jan-Anders också ställt sig upp och med brösttoner anfört att alliansen tar olagliga beslut. Otroligt intressanant att ett oppositionsråd i Ronneby tydligen har någon typ av domstols ställning och kan avgöra vad som är lagligt och inte.

Intressant är också hur Jan-Erik Wildros och Malin Norfall, bägge s, gick till attack mot alliansen tidigare i höst med anledning av att vi ville göra det attraktivare att bedriva privata familjedaghem. Att oppositionen är emot att föräldrar ska få välja barnomsorg vet vi sedan tidigare. Man anser helt enkelt att kommunens sätt att bedriva barnomsorg pasar alla lika bra och att (s) vet bäst vilka som ska sköta välfärden. Att exempel efter exempel visar hur bra privata familjedaghem är bryr de sig mindre om. Vid ett par tillfällen har man även hänvisat till hjärnforskare som visar att hjärnaktiviteten är som störst i ålder 3-5 år och att man därför måste gå på kommunal förskola. Den som inte förstår det logiska sambandet kan ju alltid ringa en vän.
Det man reagerade på i samband med utredningen som skulle föreslå förbättringar för de som bedriver privata familjedamhem var att man höjde beloppet som utgår i ersättning för mindre barnn. Detta ansåg socialdemokraterna tar resurser från förskolan. det intressanta i sammanhanget är två saker. För det första är privata familjdaghem inte särskilt vanligt förekommande i Ronneby och kostnaden skulle knappast bli så mycket högre. För det andra ka man knappast påstå att alliansen tar resurser från förskolan när socialdemokraterna i budgeten gav 3 miljoner mindre till Utbildningsnämnden än vad alliansen gjorde innevarande år. Krokodiltårar alltså.

I budgetförslaget till nästa år har nu socialdemokratern gjort det igen. Man svänger hit och dit och nu ska ännu mer krokodiltårar fällas. Nu är man upprörd över att alliansen tillskjuter ca 500 000kr för att vidare förbereda uppstart av flygtekniskt gymnasium i Ronneby. Detta trots att Jan-Erik Wildros i nämnden mycket aktivt drivit på i denna fråga. Nu anser man att dessa pengar istället ska skjutas in i förskolan. Frågan är om Wildros nu ändra uppfattning i frågan eller om det är så att hans engagemang i frågan om flygtekniskt gymnasium har överprövats av Jan-Anders Palmquist?

Detta visar på att vi har en opposition i Ronneby som inte är att lita på. Under de två åren som är kvar av mandatperioden lär vi få ser mer av socialdemokratiskt flip-flopande och antagligen ännu mer krokodiltårar. Nytt oppositionsråd är utsett av socialdemokraterna men frågan är när hon kommer att tillträda och frågan är vilka roll hon kommer att spela fram till valet. Att Jan-Anders kommer att spöka i kulisserna är jag helt övertygad om.