torsdag, juni 14, 2012

Ett rättvist skatteutjämningssystem

Centerpartiet har längre krävt att den utredning om förändrat skatteutjämningssystem som varit ute på remiss och fått ett brett stöd hos remissinstanserna ska genomföras. Som det ser ut nu missgynnas många kommuner och landssting medan andra felaktigt gynnas. Det finns exempel där två kommuner haft samma andel barn placerade i förskolan. Den ena kommunen belägen i Norrlands inland och den andra i Stockholm. Låt oss för enkelhetens skull anta att det finns 100 barn i bägge kommunerna (förenklat). Av dessa går 90 i kommunal förskola. I denna norrlandskommun har man fått ersättning i skatteutjämningssystemet motsvarande 60 barn medan Stockholmskommunen fått ersättning för 130 barn. Det är alltså en myt att Stockholmarna generellt förlorat på det nuvarande systemet. Det är väl ingen hemlighet att ett antal moderatpolitiker i Stockholmsregionen drivit på för att förhala processen och skjuta upp införandet av det nya systemet. Därför är det nu glädjande att regeringen kommit överens med socialdemokraterna om att regeringen i höst ska komma med en propostion om ett förändrat skatteutjämningssystem. Nu tar regeringen ett stort steg framåt för en modern och rättvis fördelning av skatteutjämningen mellan kommunerna. Centerpartiet har varit mycket drivande i frågan och länge sagt att det är inte en om-fråga utan när-fråga om införandet. För Blekinges del kommer ett nytt skatteutjämningssystem alldeles säkert att vara positivt.