söndag, april 29, 2012

Ve och fasa för vänsterns mönsterskola

Jag blir rädd när jag läser dagens expressen. Malmö har blivit vänsterpartiets skolpolitiska experimentsverkstad och försöksdjuren är inga mindre än skoleleverna.Vad som händer är alltså att man förbjuder läxor i skolan med hänvisning till

1. Böckerna kan glömmas hemma
2. Det är orättvist med läxor eftersom vissa får bättre hjälp hemifrån än andra.

Det första argumentet är ju knappast ett argument utan snarare ett bevis på att skolan givit upp. Det andra argumentet är djupt tragiskt och rent politiskt. Rektorn på Augustenborgsskolan sysslar alltså med partipolitisk styrning av skolan. Det bygger på vänsterns våta dröm om en skola där ingen kan mer än någon annan och en skola där man håller tillbaka duktiga elever med motiveringen att de andra kan känna sig sämre. Men vänstern "I got news for you": Vi är alla olika. Vissa är duktiga på matte, andra på engelska och ytterligare andra på estetisk verksamhet. Det betyder inte att politikens uppgift är att rätta sig efter de som har svårast att lära sig i varje enskilt ämne. Rektorn på skolan förklarar att skolan har uppdrag att ge en likvärdig utbildning och att det därför inte går att ge läxor. Hon menar alltså att en likvärdig utbildning innebär att hålla tillbaka de som vill framåt snabbt. Ska man skratta eller gråta?

Centerpartiets skolpolitik syftar istället till att uppmuntra duktiga elever att bli ännu duktigare och hjälpa de elever som har det svårt att komma framåt. Vi kommer inte acceptera att man förbjuder läxor. Vänsterpartiet i Ronneby driver denna linje i utbildningsnämnden och det är alltså därför ett reellt hot även i Ronneby. Med ett vänsterstyre i Ronneby är alltså risken mycket stor att läxor börbjuds även här. För oss som är övertygade om att föräldraansvar är något viktigt är det också väldigt viktigt att står emot den här politiken och till varje pris tillse att vänsterpartiet hålls så långt borta från makten i skolpolitken i Ronneby.

lördag, april 21, 2012

Ronneby sist igen?

Så är det nog många som vill beskriva den mätning som kom i onsdags. Mätningen jag pratar om är SKLs öppna jämförelser som kommer 1 ggr/år och avser grundskolan i hela Sverige. Ett antal mätkriterier sammanställs och rankas. Ronneby kommuns grundskola kommer genomgående lågt i hela mätningen och är mycket tråkig läsning.
Är det så att alliansen inte lyckats vända trenden i Ronnebys skolor ? Är det så att det arbete vi påbörjat i Ronneby inte givit de resultat som önskas ? Det finns de som redan nu dragit de slutsatserna och påstår att alliansen misslyckats. Då får jag be dem som gör detta att lugna sig en aning. Eller till och med lugna sig ganska mycket. Första frågan man ställer sig när man tittar på en mätning bör vara hur relevant den är? Det vill säga, mäter den relevanta data och vilken tidsperiod avser mätningen. På den första delen är säkert svaret ja. Jag tror den mäter relevanta data till stora delar. Man kan förvisso fråga sig om Salsa är särskilt framgångsrikt. SALSA är alltså ett förväntat värde. utifrån ett antal kriterium skriver man ut vad kommunens ungdomar bör ha för resultat och därifrån ser man sedan om man presterar bättre eller sämre än vad man förväntade sig. Den biten är jag väldigt kritiskt emot men återkommer till det i ett annat inlägg. I övrigt handlar det mycket om meritpoäng och andel elever som klarar fullständiga betyg.

Den andra frågan jag ställde var: Vilket tidsperiod är det som avses? Mätningen avser läsåret 2010/2011. Det vill säga de elever som gick ut grundskolan vårterminen 2011. Det vore ett rätt magstarkt påstående av mig att säga att alliansens politik i Ronneby hade givit effekt efter endast några få månader vid makten. Det är alltså så att de öppna jämförelser vi ser är bokslutet för den socialdemokratiska tiden vid makten. Och vad gäller skolan och skolpolitik tar det mycket lång tid att vända trenden. Insatser som görs i tidiga åldrar tar ju 7-9 år innan de märks i utgångsbetyg. Frågan om vem som bär ansvaret för att Ronnebys skolor hamnar långt ned i rankingen är måhända intressant att ta men jag tror det är viktigare att vi gemensamt anstränger oss för att vända trenden.

Samtidigt är man inte ärlig om man säger att allt är nattsvart. I exempelvis engelska är eleverna i Ronneby klart bäst i Blekinge.

Jag är övertygad om att vi nu verkligen har förutsättningar att fortsätta arbetet med att förbättra resultaten för eleverna i Ronnebys skolor. Alliansen har skjutit till pengar till skolan i Ronneby detta år och ser man över en tvåårsperiod handlar det faktiskt om 5 miljoner mer än socialdemokraterna. Det tror sjutton att 5 miljoner kronor gör skillnad. Jag är fylld av tillförsikt.

Så stärker vi Blekinge Tekniska Högskola

För att hela Sverige ska växa är en högre utbildning och forskning av hög kvalité i hela landet livsviktigt. Sverige ska konkurrera med ett innovativt samhälle och nytänkande.
Det finns de som hävdar att Sverige har för många lärosäten och att svensk högre utbildning mår bra av högre grad av centralisering. Centerpartiet delar inte den bilden. Tack vare Centerpartiet är detta heller inte regeringens politik. I 2012 års budgetproposition slår regeringen istället fast att högre utbildning och forskning av god kvalité kan och ska finnas i hela landet vid små och stora lärosäten.
Tilldelningen av resurser och platser till universiteten och högskolorna ska utgå från tydliga och transparenta kriterier som belönar utbildning och forskning av hög kvalité, god samverkan med omgivande samhälle och nöjda studenter.
Blekinge tekniska högskola är i likhet med många andra mindre lärosäten runt om i landet duktiga när det gäller samverkan med näringsliv och omgivande samhälle, exempelvis när det gäller utbildningarna i fysisk planering och den internationellt erkända utbildningen i ledarskap för en hållbar samhällsutveckling.
Detta arbete är positivt av flera skäl. God samverkan och innovation bidrar till samhällsutveckling och skapar nya näringar, företag och jobb. Dessutom visar studier att den akademiska kvalitén generellt stärks vid sampubliceringar mellan akademi och näringsliv.
Detta viktiga arbete vill Centerpartiet premiera. Lärosäten som är duktiga på samverkan och innovation ska märka detta i resurstilldelningen. Högre utbildning och forskning av god kvalité ska ha goda möjligheter att utvecklas – oavsett vart i landet den äger rum.
För Centerpartiet är det viktigt att på alla sätt stärka våra lärosätens roll som regional aktör och motor för regional utveckling. Vi ser gärna ett större samarbete mellan universitet, näringsliv och samhälle. I detta arbete har Blekinge tekniska högskola en viktig roll.


Emil Källström (c)
Centerpartiets talesperson för högre utbildning, forskning och innovation
Tim Svanberg (c)
Kretsordförande för Centerpartiet i Ronneby

tisdag, april 17, 2012

Intressant från (s)

Socialdemokraterna genom partiledare Stefan Löfvén och ekonomsik-politiske talesmannen Magdalena Andersson publicerar idag en debattartikel i DN med rukbriken "Människor har ett eget ansvar för att bli anställningsbara". Om man bortser från all oppositionsretorik i artikeln är det i många delar en bra artikel. Det är i grunden en borgerlig artikel och betonar hur viktigt det är att man tar ett eget ansvar för att göra sig själv amställningsbar. Man hyllar också budgetdisciplinen och säger att regeringen gjort rätt i att vårda statsfinanserna. Just överskottsmål och budgetdisciplinen kommer ju ifrån ett regelverk som Centerpartiet och Socialdemokraterna gemensamt infört under saneringsåren och det är självklart bra att Moderaterna svängt i frågan och börjat hylla den reform som man tidigare kritiserade mycket hårt.

Det intressanta med debattartikeln är inte beskeden i sig, för några sådana finns det knappast men det intressanta är att socialdemorkaterna nu slår an en borgerlig politik. Detta borde ju rimligtvis vara spiken i kistan för samarbetet med vänsterpartiet. Mycket av det som står i artilen är politik och värderingar som vänsterpartiet aldrig kan acceptera. Vänsterpartiet ställer inte upp på överskottsmål och vänsterpartiet ställer inte upp på budgetdisciplin. Resultatet borde nu bli att vänsterpartiet, liksom sverigedemokraterna blir allt mer isolderade i svensk politik och det är en utveckling jag verkligen välkomnar.

fredag, april 13, 2012

En välkommen satsning mot bostadsbristen

Det är välkomna satsningar som regeringen nu gör för att minska bostadsbristen. Bostadsbristen för ungdomar är enorm och ett väldigt stort problem. Kanske inte främst i Ronneby eller Blekinge. Min uppfattning är att här kan man få en lägenhet utan all för lång kötid. Kanske inte i just det område man önskar med avstånden är ju heller inte särskilt långa här.
I Storstäderna är det ett betydligt större problem. 2007 bestämde jag mig för att flytta till Malmö pga arbete. Att hitta lägenhet i Malmö visade sig vara svårare än jag först trodde. Självklart var ett förstahandskontrakt inte att tänka på. Jag var inte inne på arbetsmarknaden och hade inte stått i någon bostadskö. Bostadsrätt var heller inte att tänka på eftersom jag inte hade fast anställning. Istället var det andrahandskontrakt som blev lösningen. Via blocket hittade vi en lägenhet där en ung kvinna ville hyra ut sin bostadsrätt i andra hand då hon bodde hos sin sambo. Så blev det, vi skrev ett kontrakt om att hyra hennes lägenhet i 6 månader. 6 månader är inte länge och särskilt roligt är det inte att bo i en lägenhet som man vet att man inte kommer bo i om ett år, men man hinner åtminstone komma in på arbetsmarknaden och skapa kontakter som förhopnningsvis gör att man får en ny lägenhet och har man riktig tur kan detta vara ett förstahandskontrakt.
Problemet i mitt fall blev att ett par veckor innan inflyttning stötte det hela på patrull. Styrelsen i den lokala bostadsrättsföreningen krånglade och var mycket trevksamma till att bostadsrättsinnehavaren skulle få hyra ut i andrahand. I ett papper till föreningen var vi tvugna att berätta vilka vi var och intyga att jobb fanns. Lyckligtvis löste det sig och vi fick styrelsens förtroende att hyra av bostadsrättsinnehavaren i 6 månader. Det innebär egentligen attt i samma stund som vi flyttade in i lägenheten var vi tvugna att påbörja letandet efter en ny lägenhet. Det kändes för mig ganska kränkande att en tredje part kunde ifrågasätta ett avtal skrivet mellan ägaren till lägenheten och mig som skulle bo i lägenheten under tiden som hon inte skulle bo där. För att inte tala om att det borde vara mycket kränkande för ägaren som betalat stora pengar för en lägenhet som hon tydligen inte själv får bestämma över.

Fösta tiden i den nya lägenheten bemöttes vi dessutom med stor skepsis från övriga bostadsrättsinnehavare och många ifrågasatte om andrahandsuthyrningen verkligen hade skett i behörig ordning. Min berättelse är troligtvis ganska ljum om man jämför med vad många tvingas utstå som ska in på bostadsmarkanden i våra större städer.

Vi har alltså ett problem som till stor del går att lösa med enkla medel. Många unga och övriga också för den delen är i skrikande behov av att hyra en bostad, om så bara för ett tag så att de kan komma in på bostadsmarknaden. I andra änden finns många människor som idag äger en bostadsrätt eller hyr en hyresrätt men för tillfället inte bor i den. Matchningen av dessa borde knappast vara ett problem då blocket och diverse bostadsuthyrningssidor kryllar av annonser. Men sen finns det människor som inte äger lägenheten som har rätt att hindra andrahandsuthyrningen.

Nu har lyckligtvis regeringen presenterat en rad förslag för att minska bostadsproblemen och ett av förslagen som kommer är att minska styrelsernas möjlighet att stoppa uthyrning av en bostadsrätt i andra hand. Det går alltså inte längre hindra människor från att hyra i andra hand med motiveringen att man behöver boende som bryr sig om sin boendemiljö och är med på städdagar etc. Det är en stor seger för den fria avtalsrätten och och bostadsrätten ska överleva som boendeform är det ett måste att modernisera. Jag är mycket nöjd med detta förslag och är övertygad om dettta förslag faktiskt kommer att lösa många problem.

söndag, april 08, 2012

Centerpartiet är Sveriges jobbigaste

Att ha ett arbete att gå till är grundläggande
för att man som människa ska kunna känna trygghet i livet. Det är runt
fikaborden på jobben som vi knyter stora delar av våra sociala band och det är
genom att vårt arbete värderas som självkänslan ökar och lönen betalas ut i
slutet av månaden. Alla vi som har ett arbete att gå till ser detta som
självklarheter men de som inte får chansen att visa vad de går för får heller
aldrig chansen att ta del av den sociala och ekonomiska trygghet som jobbet ger.
Ju längre tid man står utanför arbetsmarknaden, ju mindre blir chansen att få
ett jobb och ju sämre blir självkänslan. Det är därför det är så viktigt att
knäcka ungdomsarbetslösheten och vi i Centerpartiet levererar lösningar.
Vi i Centerpartiet kan aldrig slå oss till ro
med vetskapen om att ungdomsarbetslösheten är skyhög med sociala problem och
stora samhällsekonomiska kostnader som följd. Vi kan aldrig acceptera att en hel
ungdomsgeneration aldrig får visa vad de går för. Det är möjligt att de andra
partierna tycker att vi är Sveriges jobbigaste parti som hela tiden pratar om
jobb. Det får de gärna tycka och det är vi också. Därför levererar centerpartiet
en räcka med förslag mot ungdomsarbetslösheten.
För det första handlar det om en modern och
flexibel arbetsrätt där kompetensen står i centrum kombinerat med en bättre
arbetslöshetsförsäkring där ersättningen är högre de första månaderna.
För det andra handlar det om att öka antalet
förmedlade jobb genom att konkurrensutsätta arbetsförmedlingens
arbetsförmedlande del genom att införa fri etableringsrätt för arbetsförmedlare
samt att införa en jobbpeng så att den arbetssökande kan välja den
arbetsförmedlare som är bäst på att just förmedla jobb.
För det tredje handlar det om lägre
lönekostnader genom dels fortsatt sänkt arbetsgivareavgift för ungdomar och dels
genom lägre ingångslöner än idag. För oss är logiken klar: Det är bättre med ett
jobb med lite mindre betalt än inget jobb alls. Vi tycker också att det är
bättre att ha en fot på arbetsmarknaden och kunna skaffa sig referenser än att
ha bägge fötterna utanför och inte kunna visa vad man går för.

Detta är några av de förslag som vi i
Centerpartiet har för att knäcka ungdomsarbetslösheten. Vi kommer att fortsätta
att slåss för att övertyga de andra regeringspartierna om att detta är rätt väg
att gå och vi kommer att jaga socialdemokraterna vars enda lösning på problemet
med ungdomsarbetslöshet är höjda bidrag. Centerpartiet är det parti som
konstruktivt presenterar lösningar på ungdomsarbetslösheten och vi kommer
fortsätta att vara Sveriges jobbigaste parti, det kan ni räkna med.

Tim Svanberg (c)Kretsordförande
Ronneby
Kenneth Michaelsson (c)Gruppledare för
Centerpartiet i Ronneby