torsdag, mars 22, 2012

Besök på Fredriksbergsskolan

I går fick jag tillsammans med två andra nämndsledamöter chansen att besöka Fredriksbergsskolan i Ronneby. Eftersom jag själv har gått på skolan. Under dagen fick vi träffa både personal och elever. Jag tror detta är enormt viktigt, nämligen att komma ut i verkligheten och se vad besluten man tar får för effekt och vad reaktionerna är. Samtidigt får de som står verksamheten allra närmast chansen att ställa frågor och prata med politikerna. Under dagen besökte vi förutom själva skolan även Hulta förskola som ju drabbades av mögelskador och numera huserar på Soft Center. Även om man givetvis längtar till den dag man kan flytta till nya lokaler möttes jag av personal som gjort det bästa av situationen och de gör ett fantastiskt arbete. Jag är imponerad.

söndag, mars 04, 2012

Nya områdes- och ledningsorganisation

Jag tittade för ett tag sedan på senaste kommunfullmäktige i Ronneby. Eftersom jag själv dessvärre inte sitter i kommunfullmäktige får jag följa debatten som åhörare. Det jag framförallt tittade på är diskussionen om den nya områdes- och organisation inom utbildningsförvaltningen. Jan-Anders Palmqvist (s) går upp i talarstolen och stormar mot förslaget, med framförallt två argument.

1. I förslaget har nämnden skrivit ordet "allokera", vilket enligt Jan-Anders borgar för att demokratin sätts ur spel.
2. Det blir kostnadsdrivande

Det första argumentet är så dumt så jag tänker faktiskt inte bemöta det. Jag trodde att en person som varit kommunalråd i inte mindre än 16 år faktiskt förde samtalet på en något högre nivå.

Att förslaget skulle vara kostnadsdrivande kan han heller inte ge några argument för. Åtminstone inte några hållbara. Genom att de som blir skolområdeschefer får högre lön än de idag har som rektorer påstår man från socialdemokraterna och vänstern att organisationen blir 3-4 miljoner dyrare. Allt annat lika är det självklart så att om samma mängd personer utgör en lönelista men att några får högre lön så kommer löneutbetalningssumman att öka. Men här begår den gode Palmqvist ett tankefel som han med lätthet hade kunnat undvika om han hört sig för innan han klev upp i talarstolen.
Jag har själv i nämnden ställt frågan hur det kan komma sig att förvaltningschefen säger att organisationen blir kostnadsneutral om vissa ska ha högre lön. Svaret blev att om vissa rektorer som varit detta länge och ligger på en högre lönenivå idag aviserat ex pension simultant med att nya rektorer anställs på lägre lönenivå än de som går i pension kommer nettokostnadsökningen att utebli. Från alliansens sida i utbildningsnämnden har vi varit ytterst noga med garantier från förvaltningen att organisationsförändringen inte ska vara kostnadsdrivande.

Jan-Anders upprepar samma argument och Vänsterpartiet sällar sig till det skeptiska gänget. Frågan man då måste ställa till Jan-Anders (s) och Peter Bowin (v) är:

* Vilka belägg har ni för att det liggande förslaget till ny områdes- och ledningsorganisation är kostnadsdrivande? Var hittar ni de kostnadsdrivande posterna och i vilken mån skulle dessa öka?

* Hur ser ert alternativ ut? Är alternativet till alliansens förslag ett status quo som låter allt var som det är?

lördag, mars 03, 2012

Svar till Johan Sandberg (fp)

För någon vecka sedan förklarade jag i Sydöstran och BLT att jag gärna ser att läsplattor introduceras så tidigt som möjligt i skolan. Kanske ska man göra som i Hässleholm och köra igång med läsplattor redan i förskolan?
I vilket fall blev Johan Sandberg (fp) upprörd över att jag kritiserade Jan Björklund och han skrev därför en insändare i Sydöstran. Snabbt efter detta svarade jag på insändaren men vad jag kunnat se har mitt svar inte publicerats i Sydöstran. Därför publicerar jag svaret här på min blogg. Här kommer det:


I sin insändare i Sydöstran den 14/2 uttrycker Johan Sandberg (fp) sin förvåning över att jag kritiserat Jan Björklund för denne motstånd mot läsplattor. Johan ifrågasätter vidare min pedagogiska insikt och förklarar slutligen att jag bör ägna mig åt att se till att Ronneby har Sveriges bästa skola istället för att ägna mig åt populistiska utspel.
Låt mig först förklara; Jag har troligtvis lika lite pedagogisk utbildning som major Jan Björklund, men vilket samhälle får vi Johan Sandberg om endast bönder får tycka till om Jordbrukspolitiken, lärare om skolpolitiken och ekonomer om skattepolitiken? Jag säger inte heller att läsplattan skulle vara lösningen på alla problem i skolan, men jag är övertygad om att ny teknik inte används i för stor utsträckning idag, utan snarare tvärtom. Hässleholm, liksom Sollentuna börjar nu med läsplattor i förskolan och jag tror de gör helt rätt. Små barn kan idag utan problem hantera datorer och läsplattor men vilket stöd får de för att använda dessa i skolan idag?
Det jag kritiserar är Jan Björklunds motstånd mot ny teknik i klassrummen. Björklund hotar även med skolinspektionen om inte Sollentuna omedelbart avslutar läsplatteprojektet. Jag tror inte att detta är rätt väg att gå. Jag tror att flexibilitet istället för pekpinnar i skolan är vägen vi ska välja.
Vidare förvånar mig Johan Sandbergs insändare något då folkpartiet i utbildningsnämnden också varit drivande för att få igång utredningen om 1-1, dvs en dator till varje elev. Jag har känt en glädje i att folkpartiet i utbildningsnämnden liksom jag anser det viktigt med teknikutveckling i skolorna och jag hoppas inte att folkpartiet ändrat kurs eller åsikt i frågan. Jag är sedan förra året nämndens vice ordförande och jobbar stenhårt, tillsammans med folkpartiet för att skapa Sveriges och världens bästa skola. Och du Johan; diskussionen om hur vi höjer måluppfyllensen i kommunens skolor, minskar mobbingen och hur våra barn ska känna glädje och energi genom hela skolgången går alldeles utmärkt att förena med teknikoptimism och visioner. Välkommen in i diskussionen

torsdag, mars 01, 2012

Socialdemokraterna slår ut unga från arbetsmarknaden

Följande insändare publicerades i BLT och blekingeposten 2012-03-01

Om socialdemokraterna vinner valet 2014 är det enligt nya ekonomiskpolitiske talespersonen Magdalena Andersson (s) mest akut att göra det dyrare för arbetsgivare att anställa unga. Genom att göra det mer än dubbelt så dyrt att anställa unga människor kommer utslagningen att öka kraftigt och arbetslösheten öka ytterligare. Jag vill rikta ett varningens finger för denna politik. Det är en mycket farlig väg att gå och denna hårda politik kan endast ett parti som fullkomligt saknar jobbpolitik gå till val på. Vem tror att jobben bli fler när man gör det dyrare att anställa ungdomar?
För oss i Centerpartiet är det otroligt viktigt att vi löser arbetslösheten bland ungdomar och vi måste använda oss av alla till buds stående medel. Vi står för en varm politik som ger ungdomar en chans på arbetsmarknaden. Genom vår politik har det blivit betydligt billigare att anställa ungdomar än tidigare och vi står med stolthet bakom denna politik. Vi kommer också att visa cynikerna att det är deras politik som kommer att förlora och vår som kommer att vinna. Vi talar för en hel ungdomsgeneration som riskerar att bli en förlorad generation om socialdemokraterna återtar makten i Sverige. Hjälp oss att ta fighten mot cynikerna.


Tim Svanberg (c)
Kretsordförande Ronneby