söndag, december 18, 2011

Budget antogs

I torsdags antogs alliansens budget. Ronneby och därmed kan vi fortsätta arbeta för fler i arbete och en omläggning av kursen för Ronneby från passivitet och hopplöshet till ett aktivt och levande Ronneby. Det är dock värt att påpeka återigen att detta arbete inget man gör klar på något år. Ronneby har varit vanskött i många, många år och att åstadkommarn förändring tar verkligen tid. Men de beslut vi tar idag kommer vara grunden för framtida vinningar.

onsdag, december 14, 2011

Följer du ditt Samvete imorgon Erik Ohson (v) ?

Erik Ohlson är en av utbildningsnämndens ledamöter och sitter för vänsterpartiet. såsom oppositionspolitiker sköter han sitt uppdrag som han ska. Han kritiserar alliansstyret och påpekar gärna när han anser att lärartätheten är på väg åt fel håll eller när det saknas pengar i skolan. Han ägnar dessutom stor del av sitt engagemang i kommunfullmäktige åt just dessa frågor. Inte sällan ger han sig med skarp vänsterretorik in i diskussionen om skolans utveckling i Ronneby. Jag tycker detta är riktigt roligt. Erik Ohlson och jag är inte ofta överrens och vi hamnar nästan alltid på olika sidor, men jag respekterar Erik som en ärlig och duktig politiker.

I morgon torsdag är det dags att klubba budgeten för Ronneby kommun för perioden 2012 och 2013. För utbildningens del finns det mycket tydliga skillnader i de bägge budgetarna. Medan alliansen skjuter till ca 4 miljoner nästa år väljer socialdemokraterna att endast skjuta till 1 miljon. Jan-Anders Palmqvist (s) har många gånger kritiserat oss i ledningen för nämnden för att vi har för många anställda!!
Denna kritik har jag sett som fullständigt orimlig och någonting som Jan-Anders stått för själv. Men nu märker jag att dessa tankegångar går rakt in i socialdemokraternas budgetförslag och sida upp och sida ned i budgettexten pratas det om neddragningar på personalsidan. Alliansen ger alltså 3 miljoner mer än vad socialdemokraterna gör och detta är pengar som gör skillnad. 3 miljoner kronor motsvarar ca 8 lärare eller väldigt mycket vad gäller pedagogiskt material till våra skolbarn. Det är därför tråkigt att se att socialdemokraterna väljer att avstå från satsningar på skolan och var och en som sitter i fullmäktige och vet hur situationen är för skolan borde mycket enkelt kunna ta ställning för alliansens budget.

Nu är det upp till bevis Erik. Är din kritik mot alliansen tidigare i år endast tomma ord eller kommer du att följa ditt samvete och rösta för den budget som innehåller mest till skolan? Med din röst kan du markera att du inte ställer upp socialdemokraternas besparingsiver i skolan. Visa nu att du har mod nog att stå på skolbarnen och lärarnas sida och stöd den budget som ger mest. Imorgon vet vi hur du agerade och väljarna får anledning att utvärdera din handling imorgon i nästa val.

tisdag, december 06, 2011

Satsning på Ronnebys utbildning

Även om dagens twitter i sydöstran faktiskt blev lite fel (egentligen var det min telefon som skrev om 3 miljoner till 33 miljoner kronor) så är resonemanget och slutsatsen helt rätt. Alliansen satsar nästan 3 miljoner mer än socialdemokraterna på utbildningsområdet. Varför de andra oppositionspartierna (v,mp och sd) inte skrivit någon budget kan man ju alltid undra. Detta tydliggör att enda oppositionen som finns i Ronneby är alltså ett socialdemokratiskt parti på ca 30 % av väljarstöder. I övrigt är det inte mycket med alternativ till alliansen.
Nåja åter till saken. Alliansen utökar Utbildningsnämndens rambelopp till 529 320 000 kr medan socialdemokraterna med lägre ambitioner på utbildningsområdet väljer att lägga ramen på 527 014 000 kr. Det är tydligt att utbildning inte är socialdemokraternas högsta prioritet i sin budget och det slår oerhört hårt mot alla barn och unga i Ronneby.

Alliansens budget är bra vill jag säga. Naturligtvis innehåller inte budgetförslaget så mycket pengar som nämnden hade önskat. Vi hade äskat en ram på 534 000 000kr inför 2012. Men det är ett faktum att kommunens ekonomiska läge följer rikstrenden och det är tuffa tider. Att i detta läge få en utökad ram med 3 728 000 kr är välkommet. Detta innebär att nattis, skolbion och KPC (kulturpedagogiskt centrum) blir kvar i Ronneby. Vi kommer nu att sätta oss ned och titta på effekterna av förslaget till budget och därefter vidta åtgärder inför 2012. Att vi dessutom under nästa år kommer att titta över vilka nyckeltal och styrtal vi behöver följa närmare för att undvika den situation vi haft i år med skenande budgetunderskott.

Det är tydligt att alliansen satsar på utbildning och det glädjer mig. Utbildningsområdet är så oerhört viktigt för att göra Ronneby till en attraktiv kommun att bo i.

torsdag, december 01, 2011

Privat omsorg contra offentlig

Ikväll var jag på distriktsstyrelsemöte för Centerpartiet och Centerkvinnorna i Blekinge. Kvällens styrelsemöte utspelade sig i Bräkne-Hoby och kvällens gäst var ingen mindre än Centerpartiets 1:e Vice Ordförande Anders W Jonsson som dessutom nyligen valdes till Centerpartiets gruppledare i Riksdagen. Anders jobbade under förra mandatperioden på regeringskansliet men blev efter valet förra hösten alltså riksdagsledamot. Anders är en enorm tillgång för vårt parti och kompletterar mycket bra tillsammans med Anna-Karin Hatt, Annie Lööf som ledare för partiet.

Anders hade tidigare idag besökt Blekinge Tekniska högskola för att redogöra för regeringens och Centerpartiets syn på våra högskolor. För Centerpartiets del är utgångspunkten självklar. De små högskolorna erbjuder någonting som de större universiteten faktiskt inte kan erbjuda på samma sätt. Våra små högskolor har en fantastiskt fin möjlighet att jobba tillsammans med det lokala näringslivet på ett sätt som gör att både näringsliv och högskola ser samarbetet som konstruktivt. Beslutsvägarna är många gånger betydligt kortare på en mindre högskola och svängrummet för högskolan är vidare än på exempelvis Universitetet i Lund och Uppsala. Det sitter inte gamla invanda mönster och traditioner i våra regionala högskolor som förvisso kan vara charmigt men i arbetet med det lokala dynamiska näringslivet är det ingen fördel att starka gamla kulturer sitter i väggarna och skapar en vall emot världen utanför lärosätet. För vår del är det alltså självklart att slå vakt om våra mindre regionala lärosäten. Detta innebär naturligtvis inte att vi ger avkall på kvalite. Högskolor som inte klarar att leverera utbildningar som också är högkvalitativa är inte önskvärt.

Under kvällen hade vi som inte var med på dagen möjlighet att ställa frågor till Anders. Mycket av frågorna handlade om privat äldreomsorg, då Anders har bakgrund som läkare så vet han självklart mycket om detta. Låt oss en gång för alla slå fast detta: Kommunal vård och omsorg är på inget sätt bättre än privat. Av årets tre egentliga vårdskandaler så är utspelar sig två i kommunal omsorg och en i privat regi. Det viktiga för oss centerpartister är att det är LOV som ska råda och inte LOU. När lagen om offentlig upphandling blir rådande blir det konkurrens om priset men när lagen om valfrihet blir rådande blir det konkurrens om kvalité. Det finns väldigt många människor som anser att de kan tillhandahålla omsorg om våra äldre på ett bättre sätt än vad kommunen gör och är beredda att ge kommunerna en match i kvalitén i omsorgen. Anders berättar om en kvinna som var upprörd över dåligt kvalité i den kommunala omsorgen och startade ett privat omsorgsbolag med löftet om att här ska de äldre endast ha kontakt med tre olika händer i omsorgen. Inom offentlig omsorg kan en äldre ibland träffa upp till 22 olika personer från personalen. Varför ska denna typ av hjärtligt engagemang motarbetas ? Jag förstår inte detta.
Det finns mycket mer att skriva om Anders samtal ikväll, men jag stannar nog här. Det var med andra ord en mycket bra kväll.