torsdag, november 10, 2011

ekonomisk styrning av skolan

Det har varit en händelserik vecka. I torsdagens BLT gick Jan-Anders Palmquist till attack mot alliansen i Ronneby och framförallt utbildningsnämnden (UN). JAP menar att det saknas politisk styrning av verksamheten och att vi är oansvariga. Mycket av det han säger är direkt felaktigt och bör giventvis bemötas. Detta gjorde jag i fredagens BLT men jag utvecklar närmare här:


Vi i presidiet i UN har träffat kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott(KSAU) och budgetbredningen ett flertal gånger den senaste tiden. Anledningen till att vi träffade KSAU är att vi har haft ett budgetunderskott i nämnden som under året vuxit och i dagsläget ligger det på ca 10 miljoner kronor. Detta är mycket och motsvarar ca 2% av vår budget på 500 miljoner. Vi menar att budgetunderskotten är ett ärvt problem men JAP menar att det är vi som ska lastas för detta. Vid en närmare titt på de senaste årens resultat (för- och grundskolenämnden plus gymnasie och vuxenutbildningsnämnden) ger oss följande siffror:

2007: -9,775 miljoner
2008: -8,952 miljoner
2009: -10,298 miljoner
2010: -13,591 miljoner

Hur kan då oppositionsrådet Palmquist i tidningen påstå att detta är ett nytt problem. Den som tittar på siffrorna kan lätt förstår att dagens prognostiserade underskott knappast är något nytt. Jag ställde då följande fråga till Palmquist: Med hänvisning till dessa siffror måste ju Palmquist reagerat på nämndernas underskott föregående år, vad vidtog man då för åtgärder från de styrandes sida. Jag frågade också varför uppgifter som JAP efterfrågar inte tagits fram de andra åren och får till svar att han efterfrågar dessa uppgifter varje år men aldrig fått något svar. Där mina vänner ser ni prov på något som kallas brist på politisk styrning. Det socialdemokratiska kommunalrådet efterfrågar siffror från nämnderna i många år och får aldrig svar. Vad hade JAP för styrning av nämnderna då?
Icke desto mindre bestämde vi oss för att ta tag i problemet en gång för alla och plocka fram uppgifterna som JAP efterfrågar. De efterfrågade uppgifterna var personalkostnader uppdelat på personalkostnad kopplat till styrtal och personalkostnad som inte är kopplat till styrtal. En vecka senare återkommer vi med dessa uppgifter och dessutom har vi fått fram en helt ny modell för redovisning av personalkostnader under året. Denna modell bär vi nu med oss in i 2012 för bättre uppföljning.

JAP konstaterar utifrån siffrorna att verksmaheten har delat upp de pedagogiska personalkostnaderna i pedagoger kopplade mot styrtal och de som inte är kopplade mot styrtal. Det är helt rätt att man gjort detta men slutsatserna som han drar är mycket intressanta. JAP menar att specialpedagoger på resurscentrum, tjänster kopplade mot barn i behov av särskilt stöd (mer eller mindre 1-1)och nattispersonal ska räknas in i styrtalet för förskolan. Med andra ord menar JAP att nattispersonalen anger hur stor personaltätheten är i förskolan. Låt oss för en stund titta på vad detta skulle innebära. Det skulle innebära att 16 tjänster till skulle räknas in i förskolan och därmed har vi det styrtal vi är ålagda att ha. Ok, men vi har fortfarande ett underskott i förskolan och därmed skulle vi behöva säga upp personal för att uppnå budget. JAP säger i KS att vi har tillräcklig budget. Intressant med tanke på att s och v i nämnden påstår att vi har för låg personaltäthet och kräver pengar för detta.

Det ska bli mycket intressant att föra detta resonemang med deras företrädade i nämnden.