torsdag, juni 30, 2011

Svensk näringsliv har hoppat i galen tunna

Svenskt näringsliv kommer idag med ett utspel som är lika ogenomtänkt och dåligt. Man tänker sig ett sänkt studiestöd för utbildningar där man har en högre sannolikhet att gå ut i arbetslöshet. De pekar främst ut konst- och humaniorastudenter som ska få lägre studiestöd än exempelvis ingenjörer. Nedan pekar jag på varför det är ett helt sjukt förslag.

Kreativiteten minskar och staten styr framtidens lösningar
Att politiker pekar ut vad som kommer att bli framtidens bransch eller yrkeskår har aldrig blivit särskilt. Politiker kan aldrig veta vad som kommer att efterfrågas imorgon. Det finns inte ett enda gott exempel på politiker som träffat rätt. Många politiker har dessutom starka intresseorganisationer bakom sig och det finns alltid en risk att dessa branscher gynnas framför andra. När staten dessutom berättar för oss vilken utbildning som är bra och vilken som är mindre önskvärd genom att göra den ekonomiskt omöjligt att studera exempelvis konst kommer kreativiteten att försvinna och nya lösningar på dessa områden går om intet. Tänk exempelvis de nya sociala företagen, de hade aldrig blivit till om inte människor hade tillåtits att prova sig fram. Däremot kan kapital och investeringar gå i ena eller andra riktningen för nya företagare men detta är snarare en effekt av efterfrågan på forskning eller efterfrågan.

All kunskap är bra kunskap
Det är farligt att ge sig in i en diskussion kring vilken kunskap som önskas i samhället. Vad jag väljer att lägga min tid och engagemang på bestämmer jag och ingen annan. Humaniora består innehåller kunskapsskatter som är otroligt värdefulla för oss människor. Det borde svenskar förstår med så framgångsrika författare, musiker med mera. Utan studenter som studerar idéhistoria kommer vi att glömma vad som gjort oss framgångsrika och vilka tankar och idéer som ligger till grund för våra värderingar. Kunskap har ett egenvärde och akademiska meriter är en merit i sig och inte bara en inkörsport till ett bättre betalt eller mer intressant arbete. Vi behöver fler akademiker som är just akademiker och vi behöver humanister. Svenskt näringsliv tycks anse att vägen till ett bra liv endast går via naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet, via KTH eller Chalmers ut i industrin. Det är möjligtvis ett sätt att gå igenom livet men definitivt inte det enda.


Förslaget är urbota dumt och bör kastas i papperskorgen snarast.

Blekinge drabbas av andnöd (Andnor)

Idag meddelande landshövning Gunvor Engström att hon avgår som landshövning i vårt län. Det är beklagligt och jag är övertygad om att avgången har många dimensioner. Den officiella förklaringen är att hon beslutar sig för att sluta pga att hon vill vara mer med familjen. Så kan det säkert vara men jag tror att hon haft det mycket tufft som landshövning. Mats Johansson (s) försökte fälla henne för ett tag sedan med uppgifter om hennes folkbokföring och enligt uppgifter var tidigare kommunalrådet Jan-Anders Palmqvist (s) förbannad på henne. Blekinge måste vara ett väldigt svårt län att vara landshövning i om man inte är sosse. Det är bara att beklaga hennes avgång.

Nu drabbas vi av förra socialministern Berit Andnor och allt återgår till det vanliga. Berit är nog en av de mest färglösa politikerna vi har i vårt land och jag tror inte någon kan säga något hon åstadkommit som socialminister. Som sosse saknar hon dessutom regionalt tänkande. Jag tycker det är riktigt, riktigt dåligt. Gunvor har sått ett frö till ett nytt tänkande i Blekinge och det finns en risk att Andnor kommer att slita upp dessa frön.

Stackars Blekinge

onsdag, juni 22, 2011

Centerpartiets ståndpunkt i betygsfrågan får stöd

Centerpartiet har hårt drivit frågan om möjligheten att överklaga betyg. För oss det är det viktigt att betona att betygsättning är en myndighetsutövning och därmed måste det givetvis vara möjligt att överklaga betyg. Riksrevisionen presenterar den 21 juni en granskning och den visar att den svenska betygsättningen inte är rättvis. Betygen ska motsvara likvärdiga kunskaper vart än i landet du får ditt betyg eller vilken lärare som än sätter betyget. Så är inte fallet. När riksrevisionen tydligt visar att betygsättningen är alldeles för subjektiv och orättvis är det viktigt för eleverna som får ett betyg att de kan gå till en högre instans och begära att få saken prövad. Det hör till sunt förnuft och vi är glada att riksrevisonen nu pekar på samma problematik som vi länge framhävt som ett skäl till överklagan.

tisdag, juni 21, 2011

C drar igång framtidsgrupp och lokalt förnyelsearbete

När jag blev ordförande för centerpartiets Ronnebykrets tidigare i år blev jag det på ett förnyelsemandat. I Ronneby är C mycket starka och har gjort ett kanonbra arbete i flera valrörelser. Men vi måste titta på vad som kommer framöver. Vi ser liksom i många andre partier en åldrande medlemskår. Vi tenderar dessutom att ha ett arbete som är enligt klassisk politisk mall, dvs med mötestyngda dagar och många sammanträden. Vi måste nu ställa oss frågor kring hur vi kan öka intresset och skapa fler ingångar till politiken politiken. Det finns ett stort intresse för att påverka samhället bland människor. Man har åsikter om allt möjligt, och man engagerar sig ofta via internet, smartphones eller intresseorganisationer. Nu måste vi fundera på hur detta kan omsättas till ett partipolitiskt engagemang. Därför startar vi en framtidsgrupp som ska jobba med detta under hösten. Det är ett arbete som naturligtvis alla är välkomna att delta i. Vi behöver tankar och funderingar från alla håll. Släng iväg ett mail om du funderar på något.

När vår rapport läggs fram i slutet av hösten, ska vi bli väl rustade inför framtidens utmaningar.

måndag, juni 20, 2011

Wilsros kritik slår tillbaka på sossarna

I lördagens sydöstran anklagar Jan-Eric Wildros mig för att tala med kluven tunga. Detta eftersom jag vill ge ensamstående föräldrar dubbelt barnbidrag samtidig som vi i fortsättningen tar ut barnomsorgsavgift 12 månader om åren. Beslutet i sig är logiskt eftersom man betalar för den tid man har sitt barn i förskolan. Det är dessutom inte möjligt att ha en gratis månad i förskolan med tanke på det ekonomiska läget utbildningsnämnden befinner sig i. Det ekonomiska läget är bekymmersamt och är någonting vi fått ärva från föregående styre. Gymnasienämndens verksamhet var Wildros själv ansvarig för fram till i höstas. Wildros hävdar vidare att min politik skulle drabba fattiga barnfamiljer. I så fall attackerar han samtidigt sina egna partikamrater i exempelvis Karlshamn som tar ut avgift 12 månader om året. Vi har som sagt inte tagit över ett dukat bord och det borde Jan-Eric känna till mer än väl

lördag, juni 18, 2011

Budget för utbildningsnämnden i RonnebyI torsdags fick allainsen i utbildningsnämnden i Ronneby igenom sitt budgetförslag. Nästa steg är budgetberedningen i september. Därefter ska budgeten antas av fullmäktige. Det är alltså en lång resa kvar för den budget som nämnden ställt sig bakom.Det är ett tufft ekonomiskt läge och vi äskar om extra pengar inför 2012-2013 för att inte behöva justera styrtalen i negativ riktning.foto: Ronneby kommun


Alliansens fem partier har kommit överrens om ett budgetförslag vi känner oss nöjda med. Alla har bidragit och alla har fått igenom hjärtefrågor. För Centerpartiets del handlar det om frågor kopplade till entreprenörsskap och företagande. Dels säger vi att varje enhet, från förskolan till vuxenutbildningen årligen ska genomföra minst ett samarbetsprojekt med ett lokalt företag. Vi vill dessutom tillsätta en mentorsgrupp från det lokala näringslivet som ska bolla mot entreprenörsskapskursen i gymnasieskolan. Det är därför positivt att media lyfter fram dessa frågor. Det är alltså full utdelning för Centerpartiets del.

fredag, juni 17, 2011

Maud Olofsson avgår, vem tar över ?

Egentligen tänkte jag att detta inlägg skulle handla om något helt annat. Men så är det politiska livet. Man tänker sig att göra någonting och på grund av omständigheterna tvingas man göra något helt annat. Det är just vad som hänt. Idag avgick Centerpartiets partiledare Maud Olofsson. Det var väl inte helt oväntat och hon gör det med flaggan i toppp.

Maud Olofsson är en del i att jag för ca 10 år sedan valde att engagera mig politiskt. Maud Olofsson var nyvald partiledare våren 2001 och jag fick upp ögonen för Centerpartiets politik. Maud har gjort ett arbete som saknar motstycke. Hon tog strid mot övergångsreglerna för de nya EU-länderna, hon styrde om partiet mot en stabil borgerlig kurs och gjorde klart att dagarna då vi sitter i regering med socialdemokraterna är räknade. Med den ideologiska och historiska bakgrund som vårt parti har så är det omöjligt att sitta i regering med socialister.
Maud har tagit ställning för ett öppet Sverige. Ett Sverige som står med öppna armar när människor på flykt söker trygghet men även när människor vill komma hit för att hitta en ny framtid i Sverige.
Maud ligger dessutom bakom alliansens bildande och utan alliansen hade vi troligtvis aldrig blivit ett regeringsparti. Men det var nog också regeringsinträdet som gjorde att Maud Olofsson känner att det just nu är dags att lämna stafettpinnen vidare. Maud har haft till uppdrag att minska regelkrånglet med 25 %, styra de statliga bolagen, vara partiledare, ett tag vice partiledare och så vidare. Någonstans måste initiativkraften komma av sig. Att mitt i ett tungt regeringsarbete påbörja arbete med förnyelse är inte lätt. Jag tackar Maud Olofsson för allt hon uträttat och all inspiration hon bidragit med. Hon kan idag avgå med flaggan i topp och sin heder intakt.

Nu börjar nästa arbete. Det är dags att hitta en efterträdare. Det viktiga nu är att denna process inte blir som i socialdemokraterna med förhandlingar bakom stängda dörrar och baktal av varandra. Miljöpartiet hade en väligt öppen och bra process där de som ville bli partiledare sade detta rakt ut och därefter fick dessa kampanja för sin person och sak.
Många frågar mig om jag har någon favorit till att efterträda Maud Olofsson. Självklart har jag det. Min klara favorit är Annie Johansson. Jag känner Annie sedan tidigare då vi båda satt i CUFs förbundsstyrelse samtidigt. En av de första kurserna jag gick i CUF var för ett antal år sedan (2002 tror jag det var) så jobbade Annie som ombudsman för CUF i Jönköping. Där gjorde hon ett otroligt arbete. Hon har en enorm arbetsenergi. När hon var 1e vice vice Förbundsordförande i CUF kandiderade hon samtidigt till Riksdagen för Jönköpings län och pluggade till jurist i Lund. jag kan inte nog breskriva vilken arbetsenergi Annie sitter inne med. Inte nog med det. Hon har en förmåga att förklara sammanhang på ett mycket begripligt sätt och kommer att gå hem i "stugorna". Med Annie vid ratten kommer Centerpartiet att göra ett kanonval 2014. Nu återstår det att se om Annie själv är intresserad. Jag noterar att Annie inte har twittrar på hela dagen, normalt sett brukar hon twittra många gånger varje dag. Jag tolkar det som att hon just nu vill ligga lågt och avvakta diskussionen. Om Annie är intresserad är jag övertygad om att jobbet är hennes.

måndag, juni 13, 2011

Budgetarbete 2012-2013

Som ni säkert vet har alliansen beslutat att göra två-årsbudgeter i kommunen. På detta sätt kommer man att effektivisera tidsanvändingen i kommunen. Problemet med budgetarbete varje år är att man hela tiden är inne i ett ständigt budgetarbete. Just nu är vi inne i slutdiskussionerna kring det budgetförslag som M, C, RP, FP och KD ska lämna ifrån sig i utbildningsnämnden. Förutsättningarna är tuffa. Det är ett kärvt budgetläge och en av våra uppgifter är att lämna ifrån oss ett förslag där vi sparar 2 %. Det är i vår nämnd lite styvt 10 miljoner kronor det handlar om. Nu är som sagt slutdiskussionerna igång och innan vi är klara med detta kommer självklart inget att kommenteras. På torsdag är det nämndsmöte och efter detta kommer jag att kommentera närmare vad vi lämnar ifrån oss för förslag.

fredag, juni 10, 2011

Anförande vid skolavslutning Fredriksbergsskolan

Detta tillhör det absolut roligaste med uppdraget som 1e vice ordförande i Utbildningsnämnden. Jag har blivit ombedd att hålla ett tal för "mellanstadiet" på Fredriksbergsskolan vid deras skolavslutning. Skolavslutningen skedde i Heliga Kors kyrka. Jag uppskattar antalet i kyrkan till minst 600 personer. Här är mitt anförande.

Tal vid skolavslutning Fredriksbergsskolan – Tim Svanberg


Till att börja med måste jag berätta att jag är oerhört glad över att få vara med här idag. Förutom den allmänna glädjen som alltid finns där vid skolavslutningar, med högtidligheten, förväntningar och spänningen inför vad sommaren ska bära med sig så betyder detta speciellt mycket för mig. Jag har själv nämligen gått på den här skolan. För snart 20 år sedan, i augusti 1992 började jag som sjuåring på Fredriksbergsskolan och under sex år fick jag uppleva den bästa skoltiden i min skolgång. Jag vet att många av de lärarna jag själv hade när jag gick här fortfarande är kvar. Rektor Birgitta Strand var rektor när jag också gick här. Därför känns det riktigt roligt att få vara med idag och jag hoppas att de som minns min tid här på skolan kommer ihåg väl utvalda delar av min skolgång och jag hoppas också att de glömt bort en del andra delar.
Alla som är här idag förtjänar många tack och stor uppskattning. Men det finns några som jag skulle vilja uppmärksamma lite extra.

Först handlar det självklart om alla elever. Detta är er dag. Ni har kämpat och slitit ett helt år med många timmar i skolbänken och i läxböckerna för att komma hit. Ni har klivit upp varenda morgon och gått till skolan. Ni har gjort ett väldigt bra arbete och varit väldigt duktiga. Det är trots allt inte så många år sedan jag själv gick ur skolan och jag vet av egen erfarenhet hur otroligt mycket ni har jobbat för att få komma fram till den här dagen.
Nu är äntligen den här dagen här. Nu behöver ni inte längre bli uppjagade ur sängen tidigt, tidigt på morgonen för att med ögonen i kors av trötthet kämpa i er dagens frukost. Ni behöver inte längre ta upp skolböckerna ur skolväskan efter skolan för att kasta er in i verb, substantiv, engelska glosor eller Europas geografi. Nu vet ni att ni inte kommer att behöva göra några prov, läxförhör eller test på hela sommaren. Nu är det väldigt många veckor till skolorna börjar igen och ni får lova mig att ni inte tänker alltför mycket på skolan eller era lärare under sommarlovet. När hösten kommer igen väntar nya spännande dagar i skolan och några kvällar innan skolan börjar igen kommer ni att längta efter att träffa klasskompisarna igen. Ni kommer att längta efter allt spännande som ligger framför er. Och kanske, kanske kommer ni att längta efter just verb, substantiv, engelska glosor och Europas geografi igen.


Det är en pirrig känsla att ha ett helt sommarlov, många härliga och sköna veckor framför sig där man ska passa på att ha riktigt roligt. Nu har ni tid att göra allt det där ni inte fått tid till under våren och hösten. Det spelar ingen roll vad ni gör så länge ni känner att det är avkopplande och härligt. Och även om jag vet att dagarna kommer att fyllas med långa sovmorgnar, svalkande bad, glassar i massor och annat som hör sommaren till vill jag faktiskt ge er en liten, liten läxa. Men ni kan vara lugna. Det är en läxa som man kan göra samtidigt som man har roligt på sitt sommarlov och jag lovar er att det inte blir något läxförhör. Läxan handlar om att läsa. Välj ut en bok, vilken som helst. Det viktiga är att ni hittar en bok som ni tycker verkar spännande eller rolig och som ni verkligen vill läsa. Och har ni redan läst många böcker så kan ni göra läxan ändå. Det fantastiska med böcker är att hur många intressanta böcker man än har läst så finns det hur många böcker som helst till som bara väntar på att bli lästa.
Jag hoppas att ni får en otroligt fin och skön sommar och ni är alla väldigt välkomna tillbaka till skolan i höst. Några av er kommer tillbaka till Fredriksberg och några av er ska vidare till andra skolor. Oavsett vad så önskar jag er den skönaste sommar.


Jag skulle också vilja tacka personalen för det mycket fina arbete ni har lagt ned. Lärarna/pedagogerna som arbetar med att ge kunskap och erfarenhet till våra barn och ungdomar varje dag gör ett otroligt arbete. Det måste samtidigt vara ett av världens absolut finaste jobb. Tänk att varje dag få vakna upp och bege sig till ett jobb där större delen av ”arbetskamraterna” spritter av energi, har sina egna kreativa lösningar och förslag på världens problem och som ser möjligheter där andra ser hinder och svårigheter. När jag inte är politiker jobbar jag på bank. Det är också ett jättespännande och roligt jobb men om jag hade fått välja yrke helt fritt idag så vet jag faktiskt inte om jag inte hade blivit lärare. Dessutom måste det vara fantastiskt att varje år få uppleva känslan av skolavslutning. Som sagt ni gör ett jättebra jobb och ni har ett arbete som barn och ungdomar, föräldrar och alla andra i samhället ser upp till och Jag vill att ni verkligen att ni ska känna att ni har vårt fulla stöd i ert dagliga arbete. Jag vill rikta ett stort tack för era arbetsinsatser under läsåret. Det är ett riktigt gott arbete ni har lagt ned.

Jag vill tacka rektorerna för ert arbete. Ni arbetar varje dag med utvecklingen av skolan och för att vardagen ska fungera på skolan är vi helt beroende av er kompetens och duglighet, men jag måste också säga att jag faktiskt inte är ett dugg orolig för den saken. Fredriksbergsskolan är utrustad med väldigt duktiga skolledare och det är ett framgångsrecept. Det är ett stort ansvar som ni har och ni gör ett väldigt bra jobb.


Sedan finns det gott om andra människor på en skola som också förtjänar att uppmärksammas. På en skola finns kökspersonal, vaktmästare, skolsköterskor och många fler som gör väldiga insatser för att skolan ska fungera.

Jag vill önska all personal en härlig och avkopplande sommar. Passa på att njuta på semestern och tänk vilken rolig vardag ni har att komma tillbaka till när ledigheten är över.
Eftersom det är många föräldrar här idag också vill jag passa på att tacka även er. Er stöttning av era barn är helt ovärderlig för att allt ska fungera på skolan. Ni är engagerade och de är väldigt viktigt. Ni ska ha högt ställa krav och förväntningar på skolan och veta att när era barn och ungdomar är i skolan så är de i trygga händer. Jag hoppas att ni fortsätter att engagera er i skolfrågorna på samma sätt som hittills. Ni ska veta att jag mer än gärna samtalar med er om era tankar och idéer för skolan.

Nu är läsåret över för den här gången. Ni har alla som jag tidigare sagt gjort ett riktigt gott jobb. Med dessa ord vill jag en gång till önska er alla en mycket härlig sommar och jag förklarar härmed läsåret 2010/2011 för avslutat. Tusen tack för mig.

onsdag, juni 01, 2011

Ronneby klättar på turistlistan

Nu kommer glädjande statistik för Ronebys del. Ronneby klättar som turitresemål. Jämfört med förra året är det hela 33 placeringar på listan över sommarstäder som Ronneby hoppar upp. Lena Israelsson på turistbyrån som jag jobbade ihop med i Ja till eurokampanjen är en av de som ligger bakom detta. Jag vet vilken otrolig arbetsenergi hon sitter inne med.
Låt nu detta vara startskottet på den resa Ronneby ska ha uppåt på rankinglistorna. Nu har vi ju kommit överrens om att vi ska vara bäst på näringslivsklimat i hela Sverige. I lördags skickade vi iväg Jante ut ur Ronneby så nu finns det ingenting som hindrar resan framåt. Dessa frågor ligger ju dessutom Ronnebyalliansen mycket varmt om hjärtat. Att Ronneby i höstas äntligen blev av med socialdemokraterna kommer att vara en mycket viktig faktor i succén när vi sedan tittar bakåt.