söndag, maj 29, 2011

Vi stärker föräldraansvaret i Ronneby

I fredags var det dags för nämndssammanträde och huvudpunkterna på agendan var Budget 2012-2013 samt budget för innevarande år 2011. Det är ju första gången jag får vara med och ta fram en budget från början till slutet. Nu har vi krona för krona gått igenom budgetens kostnads och intäktsområden och snart är det dags för den politiska behandlingen av budgeten som kommer att ske under Juni månads sammanträde den 16e men även det extrainsatta nämndssammanträdet den 9 juni där endast budgeten kommer att stå på agendan.

Utöver budgeten hade vi en punkt på dagordningen som behandlade den fria skolfrukosten som infördes under förra mandatperioden. I sin iver att bit för bit ta över föräldraansvaret från föräldrarna krävde vänsterpartiet att fri skolfrukost infördes på kommunens högstadieskolor. Nu var det i vilket fall som helst dags att ta ett beslut om komunen ska fortsätta betala frukosten för högstadieskolornas elever eller om ansvaret för frukost ska återföras till där det hör hemma, hos föräldrarna. Vi i alliansen tror verkligen på föräldrarnas förmåga att ta hand om sina barn och ungdomar. Det har länge funnits en tanke och idé i Sverige att staten/kommunen bit för bit stärker sin ställning genom att knyta till sig ansvar som egentligen är någonting som ligger långt utanför det offentliga sfären. Frågan är när staten blir stor nog för en socialist ? Om vänsterpartiet hade fått bestämma hade nog inte ansvarsövertagandet stannat vid frukost utan gått vidare till nattning av barn och ungdomar så att de är pigga dagen efter. Det kan ju inte föräldrarna förväntas ta ansvar för, eller ?
I utbildningsnämnden är alliansen överrens om att vi verkligen tror på föräldrarna och vi stärker föräldraansvaret. Med röstsiffrorna 10-5 beslutade nämnden i enlighet med mitt yrkande att avsluta skolfrukostprojektet från och med höstterminen 2011.

lördag, maj 07, 2011

Hänt sedan sist

Mycket vattten har flutit under broarna sedan senast jag skrev en bloggpost. Jag har blivit ny ordförande för Centerpartiet i Ronneby. Detta är ett riktigt drömuppdrag. Vi är nu ett parti som har makt och inflytande i Ronneby kommun efter 80 år av socialistiskt styre. Då är det roligt och spännande att få vara pådrivande i detta arbete och påbörja arbetet med att göra Centerpartiet till det riktigt stora partiet i kommunen. Vi ska vara det parti som ställer de relevanta frågorna och ger de relevanta svaren. Givetvis är du väldigt välkommen att vara med och påverka och jag hoppas att du känner att du vill ta steget och bli medlem i Centerpartiet. Vi är idag ett stort gäng med brinnande intresse för både stora och små samhällsfrågor och vi kan bli ännu fler. Vi är också ett gäng som verkligen trivs med att arbeta tillsammans.

Arbetet i Utbildningsnämnden går vidare och tillsammans med övriga i alliansen håller vi just nu på med att forma den budget som ska gälla för 2012 och 2013. Vi har också dragit igång en långtidsutredning som ska titta på de långsiktiga förutsättningarna för utbildningsväsendet i Ronneby. Stora och mycket viktiga frågor för att vi ska kunna utveckla våra skolor till de bästa i landet. Som sagt, mycket på gång