lördag, mars 19, 2011

Bråkiga sossar

Den frågan måste ställas till socialdemokraterna i Ronneby. Det jag närmst tänker på är en diskussion som varit i Utbildningsnämnden. Den 17e debruari hade vi en diskussion kring den motion som Kjell GG Johansson (m) skrivit angående rektorers pedagogiska ledarskap. Syftet med motionen var att stärka rektorernas möjlighet att utöva pedagogiskt ledarskap framför administrativa bördor. Både tidigare gymnasienämnde och För- och Grundskolenämnden delade motionärens uppfattning att rektorerna har en splittrad arbetssituation.
Efter en diskussion där vi alla var överrens om åtgärderna beslutade vi bland annat att rektorerna måste avlastas med hälp av blanad annat assistenter. Vi var alla överrens och jag upplever definitivt att vårt beslut var mycket uppskattat ute i verksamheten.
Några dagar efter vårt sammanträde väcker socialdemokraterna återigen frågan. De har nu av okänd anledning ångrat sig. Eftersom kommunfullmäktige inte än tagit något beslut där inrättande av tjänster delegerats ut till verksamheterna menar socialdemokraterna att beslutet faller och detta är just vad de föreslår på nämndsmötet i torsdags den 17 Mars. De vill riva upp beslutet i de delar det handlar om inrättande av tjänster. Från alliansens sida menade vi att detta mycket väl kunde lösas genom att vi lägger till en text om att åtgärderna genomförs först när kommunfullmäktige tagit detta beslut. Detta är hållbart och gångbar väg men socialdemokraterna och vänsterpartiet säger ändå nej.
man ställer sig då frågan om det är formalian de anser är fel eller om det är beslutet som sådant som är fel. Om det hade varit beslutet som sådant så är det väldigt märkligt att sossarna och vänstern var positiva till motionen för en månad sedan och flera av dessa personer var dessutom delaktiga i de förra nämnderna där de också uttalade sig positiva. Vad har hänt på 1 månad?
kan det vara formalian som är fel? Det kan det vara men detta hindret undanröjdes med vårt beslut om ett tillägg till beslutet. Trots att formalian nu fanns på plats var stod man kvar vid att beslutet borde rivas upp. Någon socialdemokrat uttryckte på möte att det "är möjligt att vi sossar är tjurskalliga men vi vill att beslutet ska rivas upp". Ok, då vet vi sossarnas hållning. Tjurskallighet är alltså detta partis ledstjärna.

Det tråkiga i sammanhanget är att vi tar ett viktigt beslut för verksamheten och detta vill sossarna och vänster riva upp. Vad är motivet, varför vill de förhala beslutsprocessen? Finns det andra motiv? Frågorna är många och vi får all anledning att återkomma kring detta. Lyckligtvis vann alliansen omröstningen med sifforna 10-5. En socialdemokrat var inte närvarande och någon ersättare hade de inte samt en sverigedemokrat var frånvarande. Att riva upp detta beslut var så viktigt för sossarna och vänsterpartiet att de till och med reserverade sig mot beslutet. Kom ihåg detta. Socialdemokraterna försökte kasta grus i maskineriet men lyckades inte

söndag, mars 13, 2011

Är Juholt sossarnas frälsare ?

Frågan är nog alldeles för tidigt ställd och omöjlig att svara på. Kommentarerna från människor i allmänhet har mest kretsat kring mustaschen och hans likhet med Super Mario. Någon skrev att valet 2014 kommer att stå mellan Super Mario och Alfons Åberg. Dessvärre tror jag att nivån på diskussionerna inte kommer att lyfta särskilt mycket härifrån. Vi har blivit alltmer intresserade av hur politiker klär sig, om de twittrar (inte om vad), vilka de är lika m.m m.m. Få analyserar hur de politiskt kommer att förhålla sig till ideologi och sakfrågor.

Jag tror att Juholt kommer att få svårt att återerövra regeringsmakten från alliansen. Anledningarna är naturligtvis många. Politiskt står han til vänster om mitten i socialförsäkringsfågor, och i arbetsmarknadspolitiken. Han står antagligen höger om mitten i försvarsfrågor, utrikespolitiken och är för ett eu-medlemsskap och röstade dessutom för euron. Dessa ställningstaganden kommer att göra det mycket svårt att få tillstånd ett förnyat rödgrönt samarbete. Vänsterpartiet kommer att slå bakut i försvarspolitiken och eu-politiken medan miljöpartiet knappast vill låsa sig politiskt med en person som kallar sig för gråsosse och säger att han är så "satans trött på allt snack om förnyelse".
Många hävdar att Juholt brister i erfarenhet eftersom han aldrig varit minister. Jag är inte enig med detta resonemang. Fredrik Reinfeldt var lika oerfaren när han blev statsminister 2006. Jag tror att Juholts dragning till vänster kommer att vara det som håller dem kvar i opposition minst 4 år till efter 2014. Vi ska inte heller glömma att år 2014 kommer svensk ekonomi troligtvis att vara extremt stabil och arbetslösheten rekordlåg, då blir det svårt att motivera en kursändring i politiken.

Jag måste också tillägga att jag verkligen vill ha en stark opposition som jagar regeringen. Jag är nämligen övertygad om att Alliansens största hot är att idétorka uppkommer och då behöver man en stark opposition som kan driva på detta. Hur som helst står vi inför mycket spännande politiska tider.