söndag, november 21, 2010

En socialdemokrati i sönderfall inte nödvändigtvis bra för alliansen

Den som missat att Mona Sahlin avgick för en vecka sedan finns nog inte. Mona Sahlins tid i storpolitiken är nog historia nu. Problemet för hennes del är att hennes politiska karriär nog skulle ha avslutats för 15 år sedan. När Sahlin kom tillbaka till politiken (-98 vill jag minnas) så hade svenska folket inte förlåtit henne och historien visar nu att så blev det aldrig. Hon fick ingen comeback utan ledde partiet till det sämsta valresultatet sedan 1914. Jag betvivlar dock inte att Mona säkerligen har väldigt många kvalitéer och kommer säkerligen att få en lysande framtidn utanför politiken, men i förtroendebranschen hade hon inget att hämta.

Nu ska det väljas en ny socialdemokratisk ledare och vem aspirerar på partiledarposten i detta parti? Två personer har väl rakt ut förklarat att de står till förfogande för jobbet. Veronica Palm och Mikael Damberg åsyftar jag. Främst är det Veronica Palm av dessa bägge som det skrivits om i veckan. Jag kan konstatera att om hon blir vald till s-ledare kan alliansen mer eller mindre luta sig tillbaka för ytterligare fyra år vid makten 2014. Förutom det faktum att Veronica är relativt ung finns där inga som helst tendenser mot förnyelse. Inga av de punkter som väljarna har förklarat att de ratade sossarna på grund av har Veronica givit stöd åt omprövning. Veronica vill återinföra förmögenhetsskatten, avskaffa rut och höja inkomstskatten för alla som jobbar. Är det någon som känner igen politiken? Japp, det var denna politik s förlorade valet på. Mest komiskt blir det när Veronica ska förklara sitt ställningstagande kring förmögenhetsskatten i dagens industri " Ett passivt kapital som gör ingen nytta" är Veronicas definition av förmögenhet. Nejmen så bra då, nu har sosseritet än en gång förklarat för oss hur vi ska leva våra liv och vad som gör nytta och vad som inte hör nytta. Vänta bara till de börjar peka ut annat som inte gör nytta och annat som gör nytta. Det kan ju aldrig någonsin vara så att jag bestämmer huruvida de pengar jag sparat ihop gör nytta eller inte. Vilken oerhörd tur vi svenskar har som har blivit försedda men en så godhjärtad socialdemokrati som på ett förtjänstullt sätt framlägger fakta kring vad som gör nytta och inte. Då slipper jag ju det besutet själv.
Jag är kluven till hur sossarna bör hantera Palm. Å ena sidan garanterar hennes partiledarskap en fortsatt alliansregering men å andra sidan är jag av den uppfattningen att de svenska borgerliga partierna behöver ett starkt motstånd från sossarna och vänsterpartierna för att utvecklas och komma med nya idéer. Inom några veckor bör det stå klart vem valberedningen nominerar och då kan vi mer ingående dra slutsatser kring politikens riktning och innehåll. Det här är ju bättre än den bästa sit-com. Tur att man betrakar eländet från utsidan.

söndag, november 07, 2010

Den ofrivillige monarken

Skandalboken "Den motvillige monarken" gavs ut i veckan och redan innan utgivning hade den debatterats och diskuterats ur alla synvinklar. Boken i sig är inget annat än ren kvällstidningsjournalistik (säger jag som inte själv läst boken) och detaljerna iboken är antagligen bara intressant för de som älskar att gotta sig i andras olycka. Men vad boken egentligen gör är den skapar en debatt om kungahusets vara eller inte vara.

För flera år sedan var jag en övertygad rojalist och ansåg att kungen var en utmärkt symbol för vårt land och demokratiskt vald indirekt genom sitt breda folkliga stöd. Nu har jag fock ändrat uppfattning. Kungahuset må fortfarande vara en svenskt tradition och en bra symbol i världen men om man tänker lite längre, lite bortanför de glittrande medaljerna eller ståtliga slotten kan man se det ur ett helt annat perspektiv. För mig har maktdelningsprinciperna blivit allt viktigare. I dagsläget ligger all politisk makt hos de politiska partierna och dess kanslier. Under förra mandatperiod kan vi nog säga att makten låg enbart hos regeringen med tanke på att vi hade en majoritetsregering och under innevarande mandatperiod har makten mer flyttats till riksdagen eftersom vi numera sitter med en minoritetsregering. Men detta är enligt mitt sätt att se den otillräckligt. Vi behöver ha ytterligare maktdelningsinstrument och kungahuset sitter i vägen för detta.

Allra helst hade jag velat se ett politiskt system där vi hade riksdagen (uppdelad i två kammare: en direktvald och en med regionala representanter), regeringen (tillsatt av riksdagen) och en direktvald president. Allt detta skulle knytas samman av en ny konstitution eller grundlag som förutom att beskriva ovan nämnda maktfördelning definierade våra medborgerliga rättigheter såsom okränkbara i förhållande till staten. En sådan konstitution skall i princip inte kunna förändras utan ska vara bestående och inte föremål för den dagsaktuella politiken. Presidentens roll blir i förhållande till riksdag och regering är extremt spännande och ingenting jag tänker redogöra för här och nu utan bjuder in dig till ett bloggsamtal kring detta. Jag uppmanar läsekretsen att bidra med tankar och idéer kring detta och tillsammans kan vi nog komma fram till något klokt. Posta idéerna genom kommentatorsfunktionen. Jag ser fram emot era tankar.

lördag, november 06, 2010

Bara tre av tio LO-medlemmar stödjer bidrag till s

LO är som bekant ett fackförbund som sedan start är starkt förknippat med sossarna och dess maktutövning. Genom lämpliga bidrag från LO till S i valrörelserna har fackförbundet kunnat tillse att just deras frågor prioriteras. Köp av makt kallas i andra sammanhang för mutor, bjudresor eller liknande men i detta fallet är det helt legitimt tydligen. Människors surt förvärvade pengar skickas alltså i en direkt linje från lo-medlemmarna till lo till sossarna. Vare sig de vill eller inte måste de alltså stödja detta parti som så länge varit lika med makten. Om medlemmarna hade fått bestämma hade denna verksamhet varit finito vid det här laget. Endast 30 % av LO-medlemmarna stödjer detta. LO har dock inga som helst planer att sluta med maktköpet trots det svaga stödet för det samma. Det är med andra ord inte särskilt konstigt eller anmärkningsvärt att medlemmar som inte röstar på s flyr denna maktapparat. tappet kommer givetvis fortsätta så länge donationerna fortlöper. Enligt LO själva är det inget problem att medlemmarna inte stödjer detta. LOs vice ordförande berättade för oss i media häromdagen att de inte kommer sluta med donationerna men däremot kommer de att informera bättre om varför de skänker medlemmarnas pengar till ett politiskt parti. Det är ju en oerhörd tur att en del av "die partei" kan förklara för den oinsatta massan om varför de vet bättre än dem. För oss som står utanför ter det sig dock mycket självklart att donationerna saknar stöd bland medlemmar och allmänheten i synnerhet.

tisdag, november 02, 2010

1e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden...

... är jag nominerad till.

I måndags höll vi nomineringsstämma i Centerpartet i Ronneby kommun. Resultatet blev en oerhörd bredd. Kenneth Michaelsson blir nominerad till kommunstyrelsens 1e vice ordförande, Kristina Valtersson, ordförande i socialnämnden och jag nomineras till 1e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, vilket är en helt ny nämnd som är en sammanslagning av tidigare För- och grundskolenämnden och gymnasienämnden. Det innebär att det blir en oerhörd stor nämnd som tar ca 40 % av kostnadsbudgeten. Det är naturligtvis en stor framgång för Centerpartiet att för vara med i ledningen av denna nämnd. Jag ser verkligen fram emot arbetet. Nämndens verksamhet startar den 1 januari och tiden fram till dess kommer att användas till att bekanta sig närmare med verksamheten och tillämpliga lagrum. Nu är ju iofs inte namnen klubbade av fullmäktige då detta sker i december förutom kommunstyrelsen som klubbas denna vecka såvitt jag förstår, men inget talar för att nominerade namn inte också väljs då partierna av hävd accepterar varandras nomineringar.

Vidare får vi också vice ordförandeposten i Miljö- och byggnadsnämnden, valnämnden och helsobrunnen. Vi får också ordförandeposten i Miljöteknik, Överförmyndarnämnden,och Miljö. och Energirådet. Hela laguppställningen finns presenterad i länken ovan. Det blir ett enormt taggat och energirikt gäng som drar igång arbetet efter nyår.