lördag, december 26, 2009

Dagens latteliberal

Miljöpartiet har plötsligt ambitionen att vara allra mest latteliberala. Tror nog att trovärdigheten för miljöpartiet som latteliberala är tämligen låg.

Dagens latteliberal är kanske i så fall miljöpartiet i Malmös relativt nya namn Fredrik Fernqvist. Vad är hans bidrag till att göra miljöpartiet latteliberala?

Fredrik vill enligt sydsvenskan:
  • Sänka hastigheten för biltrafiken i Malmö till max 30
  • Höj parkeringsavgifterna
  • Bekämpa radhusmattor i Malmös utkanter

latteliberalism var ordet.

söndag, december 20, 2009

Förlustmaskinen SAAB går i graven

Ett enormt misslyckande för regeringen. Kan ni höra Monas stämma ljuda genom skärmen? Jag vet inte för vilken gång i ordningen Mona upprepar de orden i samband med att SAAB nämns. Det stora problemet som Mona har är att hon inte förklarar längre än så. Att allt som regeringen gör är misslyckat enligt Mona är ju ingen nyhet. Men är det någon som hört allas vår Monas plan för att ta SAAB ur krisen? Nej trodde väl det. Peter Eriksson tycker att dina pengar skulle gått in i det stora svarta hålet SAAB.

Det är tragiskt och sorgligt att många tusen får besked precis innan jul att de inte har någonstans att jobba om några månader. Det enda tragiska för övrigt är att beslutet tagit så lång tid att fatta. Vi pratar alltså om SAAB som visat röda siffror sedan 1997. 12 år av förlust alltså. Det finns inga intressenter som tror sig kunna driva företaget med vinst, förutsättningarna finns inte. Då finns det inga förutsättningar för SAAB. Men det finns fortsatt en chans att rädda SAAB. Tre av våra absolut skickligaste företagare i Sverige som på allvar tror att det här kommer att gå med lite nya pengar i bolaget. Jag föreslår att Mona, Lars och Peter bildar vänsterkartellen AB och går in med kapital i SAAB och börjar tillverka bilar. Av deras kommentarer att döma är det just detta som är regeringens misslyckande, att staten inte gått in och börjat tillverka SAAB av nostalgiska skäl. Jag förutsätter att Mona i nästa vecka lägger fram en affärsplan och direkt därefter förhandlar med EIB om ett rekapitaliseringslån så kan nog arbesledare ,Ohly dra igång produktionen strax efter nyår. Kanske har Peter Eriksson konstruerat en ny miljöbil. det måste alltså vara något som alla intressenter missat men som vänsterkartellen sett. Den stora frågan måste allltså vara varför Mona och hennes gäng inte delgivit oss denna info tidigare? är deras plan månne att gå in och köpa upp SAAB till en sportstyver då alla andra intressenter är borta från banan? Frågetecknena är många. Eller inte. Sanningen är ju givetvis att Vänsterkartellens uttalanden endast är populistiska floskler som de faktiskt kan bespara svenska folket. det finns ingen som tror sig kunna driva SAAb med vinst och därmed kan inte bolaget inte leva vidare. Det håller inte att privatisera vinster och socialistera förluster.

måndag, december 14, 2009

Kampanjmål

Håller just nu på att sätta upp mål för min riksdagskampanj. Jag tror det är otroligt viktigt att jobba mot mål. Med tydlig målfokusering och en bra kampanj räknar jag med att komma i hamn. Det övergripande målet är givetvis att bli vald till Sveriges Riksdag men för att komma dit har jag satt upp som mål att få 1 000 kryss av Malmöborna. För att komma dit kommer jag att behöva massvis med hjälp. All hjälp tages mycket tacksamt emot. Ett första steg är att få upp en snygg kampanjsida och jag behöver hjälp till detta. Förslag?

söndag, december 13, 2009

Tobinskatt

Kommer ni ihåg attac? Ett gäng förvirrade vänstertomtar som hatade den internationella marknaden. I början på 2000-talet var organisationen relativt stor men kort därefter brakade det hela samman.

Nu har attacs spöke återuppstått och på det mest oväntade ställe. Nicolas Sarkoszy, Gordon Brown och José Manuel Barroso står samlat bakom den så kallade tobin-skatten. En skatt på internationella valutatransaktioner. Hål i huvudet. Hur var det med fri rörlighet för kapital? Man anser att finansfolket som givit världen så stora problem borde vara med och betala för klimatet. eeh, ok, vad menar ni?
En tobinskatt kommer att leda till att internationella investeringar i u-länderna minskar, byråkratin ökar och vi har fått ytterligare en skatt. Det är en fullständig katastrof att politiker som kallar sig borgerliga föreslår det här.

torsdag, december 10, 2009

En ulv i liberala kläder

Miljöpartiet siktar på att vinna de liberala rösterna i Riksdagsvalet. Genom att gå mot mitten försöker de locka borgerliga liberaler. Dagens opinionsiffror på över 8 % ger dem råg i ryggen. Miljöpartiet skall naturligtvis känna sig glada över framgångarna, de "liberaler" som kan tänka sig att rösta på mp bör dock inte känna samma glädje. Det finns nämligen få liberala ljuspunkter i ett annars moralistiskt partiprogram med stark vänsterprägel. Hur liberalt är det med friår? Staten betalar för att du inte ska jobba under ett år. Minns ni att detta parti för ett par år sedan beslutade att de ville avskaffa ränta?


Men det är inte främst miljöparitet som är det största hotet mot liberalismen i Sverige, det är partierna som mp vill samarbeta med som är det. Lars Ohlys kommunister jublar knappast över att mp flirtar med borgerliga sympatisörer och kommer definitivt inte att gå med på en liberal politik. Mona Sahlin är allt annat än liberal och motsätter sig alla liberala reformer som så väl behövs. Det ter ju sig lite konstigt att ett parti som vill kalla sig liberalt väljer att samarbeta med ett post-kommunistiskt parti. tycker inte ni?

söndag, december 06, 2009

Valallians

"Nyheten" om att de borgerliga partierna skulle gå ihop med gemensamma listor i valet för att undvika en situation där ett parti hamnar under 4 % är troligtvis en icke-realitet. Som bevis för detta slänger man fram det faktum att partibeteckningen Allians för Sverige är registrerad hos valmyndigheten. Det kan naturligtvis vara en förklaring. En annan förklaring som är betydligt mer realistisk är att den beteckningen är registrerad av allianspartierna för att den inte ska kunna användas av andra partier. Svårare än så tror jag inte att det är.

För det första har den partibeteckningen varit registrerad sedan typ april 2006 och då gick partierna fram som separata partier och för det andra är vi nog för sent på det om vi ville köra den modellen. Jag är dock emot en sådan lösning. Jag menar att enskilda partier ska egna listor. Om man nu vill ha listor gemensamt med andra partier är det en betydligt bättre strategi att slå ihop partierna. Långsiktigt tror jag att det vore bra. Det finns ingen anledning att ha flera liberala partier. Låt oss på den borgerliga sidan ha ett liberalt parti och ett konservativt. Men inför detta valet har vi valt att inte ödsla viktigt regeringstid åt en så pass omfattande organisatorisk förändring. Efter valet 2010 bör vi dock återigen titta på frågan på allvar och förbereda ett samgående med främst folkpartiet. Målet bör vara att inom kort bilda ett nytt liberalt parti besstående av cenerpartiet och folkpartiet.

Men som sagt i valet 2010 går vi fram som Centerpartiet och kommer att visa på stor framgång för liberala Centerpartiet. Senaste opinionsmätningen visar på ett stort uppsving för Centerpartiet till 6,8 %. Detta bådar gott.

torsdag, december 03, 2009

Galet från Maggie Thauersköld Crusell

Bloggen the Climate Scam är en blogg som ifrågasätter klimatdebatten och att det verkligen behöver göras något åt klimatet. Det mest anmärkningsvärda är att hon anser att vi ska bry oss om dagens problem och sluta fokusera på det som blir ett problem om 20-50 år.
Vad som egentligen sägs är att de problem som våra barn och barnbarn kommer att råka ut för på grund av att vi valt mer kortsiktiga lösningar är inget vi behöver bry oss om och det får framtida generationer ta hand om. Jag är tvärtemot väldigt kritisk mot kortsiktiga lösningar i politiken som enbart syftar till att vinna nästa val och bli populära på kort sikt. Om det är något vi behöver så är det mer långsiktiga åtgärder som kanske inte är populära idag men som våra barn kommer att tacka oss för.

onsdag, december 02, 2009

Tillt för Tilly

Byggnads och elektrikerförbundet fick sig idag en rejäl och välbehövlig käftsmäll i form av ett skadestånd till Laval & Partneri. Ni kommer säkert ihåg historien då facket med maffiametoder hotade ett bygge i Vaxholm. Byggnads ordförande Hans Tilly kommer med lite kommentarer i DN.

"det är ett nederlag för den svenska modellen. De som inte förstått varför vi tog strid för detta får vakna upp nu" säger Hans Tilly.

Eller så kanske det är Tilly som ska vakna upp och inse att det de gjorde i Vaxholm var fult, ohederligt och liknade närmast något av klassisk siciliansk förhandlingsteknik. Att vi som inte accepterar inskränkthet och socialnationalism har en annan uppfattning än Tilly har inte föresvävat honom.

"Människors löner och villkor kommer att bli sämre" fortsätter Hasse"

Eh, nej. Möjligtvis din egen Hasse. För oss andra är det en seger för den fria rörligheten över gränserna.

Tilly fortsätter igen "Arbetsgivarna har gått in för att driva juridiska processer istället för förhandlingar, de har slagit in på ett nytt spår"


Arbetsgivarna har slagit in på ett rättvist spår där utpressning, hot och våld drivs i domstolar. Det är inget nytt med det. Vi kan inte ha en ordning där de starka parterna (facket) hotar den svaga parten (Det lettiska företaget) och sedan kräver en förhandling.

Dagens dom är en mycket stor seger.

tisdag, december 01, 2009

Idag begravs integriteten

Idag har FRA fått de befogenheter som Riksdagen tidigare beslutat om. Det innebär att vi i praktiken och juridiken nu har massavlyssning. Det innebär inte nödvändigtvis att alla våra samtal och mailkontakter avlyssnas men staten genom FRA har all rätt att göra detta. Det är enligt mig en stor inskränkning av de mänskliga rättigheterna. All kommunikation mellan människor måste vara fredad från statlig insyn, undantaget är då vid brottsutredningar då undantag naturligtvis kan göras efter domstolsprövning. De principerna är faktiskt mycket enkla. Det behöver inte vara krångligare och mer avancerat än så. För mig som liberal är det självklart och jag hoppas att Centerpartiet med bland annat med min hjälp kan återupprätta den liberala heder vi står för. Jag ger självklart allt mitt stöd till de demonstrationer som sker runtom i landet i integritetens namn.

Som jag ser det har vi nästa chans att göra oss av med FRA-lagen efter valet. Det finns alldeles för många politiska låsningar just nu för att kunna göra något innan. Efter valet räknar jag med att vi är en del ledamöter som kommer att initiera upprivning av FRA. Gör om gör rätt är ledordet. Mina åsikter i frågan har varit kända länge och det är ett säkert kort att sätta ett kryss för mig den 19 September. Malmö har ett guldläge att skicka en kandidat till Riskdagen som verkligen bryr sig om de här frågorna och som kommer att driva integritetsfrågor stenhårt. Jag kommer inte att kompromissa med min liberala övertygelse. Nedräkningen börjar.