fredag, juli 31, 2009

Socialism for the rich

Mycket av det vi sett det senast året har varit just socialism. Naomi Klein menar i sin bok "chockdoktrinen" att regeringar använder katastrofer för att införa nyliberala dagsordningar. Dessvärre för Naomis del har den senaste krisen fullkomligt raserat hennes tes. Regeringar har istället passat på att socialisera, förstatliga och kraftligt utöka statsutgifterna. Bush exempelvis som många på vänsterkanten beskyller för att vara nyliberal har ökat statsutgifterna i USA på ett i närmast explosionsartat vis. Det är inte vad jag kallar nyliberalism. Naomi Klein ser det tydligen inte på samma sätt. Eftersom stater har hjälpt företag och i synnerhet storföretag så är det kapitalism och liberalism ändå anser Naomi. Det som andra kallat Socialism for the rich. Att med statliga medel gå in och stötta företag är inte, har aldrig varit och kommer aldrig att bli liberalism.

Det samma gäller Marianne Samuelsson, som är landshövding på Gotland (Mest känd som tidigare språkrör för miljöpartiet de Gröna). Hon har behandlat en lokal storföretagare på ett vis som inte stämmer överrens med gängse regler med hänvisning till att man måste särbehandla viktiga företagare. Det har naturligtvis blivit en massiv kritikstorm efter detta. Per Ericsson skriver också om detta på ett förtjänstfullt sätt.
Samuelssons agerande är helt förkastligt och avskyvärt.

måndag, juli 27, 2009

Därför är jag inte Piratpartist

Piratpartiet har profilerat sig som ett parti för frihet på nätet och dessutom kommit väldigt långt i dessa frågor, det måste jag ge dem. inga andra partiet, inklusive mitt egna har vågat presentera lösningar på de områden som Piratpartiet gjort. Så långt borde jag kunna kalla mig för just Piratpartist och borde kunna söka medlemskap. Men icke. Där upphör likheterna.

Piratpartiet har en mycket tuff uppgift att förklara varför frihet endast är viktigt i de elektroniska forumen, så pass viktiga att det är de enda frågor de tar ställning i. Frihet och liberalism kan aldrig vara något som begränsas till den elektroniska sfären. Att myndigheterna inkräktar på vårat privatliv när vår e-mail eller telefonsamtal avslyssnas är självklart och måste bekämpas. Lika självklart är det att ta ställning mot större beskattning. Att myndigheterna griper in i ditt privatliv och tar en större del av din arbetsprestation för att lägga detta i sin kassalåda är precis lika stor inskränkning av privatlivet. Frihet måste ju på något vis definieras och ha sin utgångspunkt i en frånvaro av tvång och pålagor. Ju större del av vår inkomst som staten tar ju mindre del frihet återstår. Piratpartiet passar i denna frågor. Varför?

Antalet myndigheter i Sverige är på tok för många, så många att det var tvunget att tillsättas en utredning för ett antal år sedan för att få reda på hur många myndigheter det fanns. Att varje krona som går in till staten noga utvärderas och ifrågasätts är enormt viktigt för att förhindra statens utbredning över vår frihet. Att minska antalet myndigheter borde vara en självklarhet för en frihetstörstande politiker, men var är ställningstagandet i denna fråga Piratpartiet? I Piratpartiets principprogram kan man läsa

"Alla maktmedel, system och metoder som staten kan använda gentemot sina invånare måste befinna sig under ständig omprövning och granskning av folkvalda företrädare"

Jag ställer upp till 100 % på detta, men gör Piratpartisterna detta själva? Är inte skattemedel maktmedel så säg. Var är ifrågasättandet av användandet av skattemedel, av graden av intag av maktmedel (skatt) Nada, inget.


Ett annat exempel är frågan om konstitutionsdomstol. Dvs en domstol som granskar att de beslut som tas stämmer överrens med våra grundlagar. Vad tycker Piratpartiet? Inget. Inte intressant.

Mna kan inta säga sig vara för frihet och samtidigt vara tyst i de här frågorna. Det är inte trovärdigt. Friheten på nätet och i våra kommunikationer är fruktansvärt viktigt men det räcker inte med frihet på de här områdena för att skapa ett gott liv. Kom igen Piratpartiet, visa att vi vågar ta ställning även i andra frihetsfrågor.

söndag, juli 26, 2009

Boktips

Sommarens absoluta boktips är Johan Norbergs "En perfekt storm" som handlar om vilka faktorer som ledit fram till finanskrisen och varför regleringsivrare har fel. Det påstås ju ofta att staten måste träda in och reglera marknaden nu efter finanskrisen men faktum är att det är just regleringar som skapat finanskrisen och mer av den medicinen kan knappast ta oss ur krisen. Mycket läsvärd bok.

fredag, juli 03, 2009

Personvalskampanj

Under sensommaren kommer jag att undersöka möjligheten att bedriva en personvalskampanj till Riksdagen 2010. Jag vill se vad det finns för möjligheter att bygga upp ett kampanjteam kring mina frågor, vilket stöd det skulle kunna finnas för min kandidatur samt formulera det politiska programmet jag skall gå till val på. I förra valet gick jag till val på väldigt många frågor och hade ett brett spektra med förslag. Den här gången kommer jag att arbeta annorlunda. Det är inte möjligt att fokusera på alla frågor samtidigt. Jag kommer att fokusera på ett par problemformuleringar och presentera mina förslag för att komma till åtgärd. Det kommer att vara en kampanj som bjuder in alla som delar min problemformulering att vara delaktiga. Jag är nämligen övertygad om att vi tillsammans kan skapa något nytt i valet 2010. Du får gärna hänga med.