lördag, februari 21, 2009

Israelmatchen.

Ilmar Reepalu, kommunalråd i Malmö vill ställa in matchen mot Israel. Det är enligt honom inte vilken match som helst, utan en match mot staten Israel. Andra sossar i Malmö har påpekat att säkerhetsrisken gör att det är olämpligt att spela matchen. Att European social forum inte ställdes in trots varningarna om skadegörelse gör uttalandet om säkerhetsrisk till ett hycklande uttalande. Att ställa in matchen mot Israel handlar om något annat. Det handlar om att försvara skurkstaterna som ständigt hotar Israel och att försvara den ökande antisemitismen. Det finns stämningar i Sverige idag som är fullt jämförbara med 30-talet. Vi är flera som påpekat detta förut. Det är bra att Socialdemorkaterna på riksplan kommer med ett tillrättaläggande och visar att Ilmars uttalande inte står för socialdemokraterna.

Israels villorslösa rätt att finnas måste vi alla stå upp för och många av de som hävdar annat står för en annan demokratistyn än vad vi är vana vid i Väst. Att det finns många företrädare för skurkstater som uttalar sig och anser att Israelvänner inte ska få uttala sig är kanske inte så konstigt men vi kan inte acceptera det.

torsdag, februari 05, 2009

Framtidens energipolitikBravo Maud.


Maud Olofsson är en enormt stark partiledare med ett mycket starkt mandat att förändra i sitt parti. Hon valdes på ett förändringsmandat 2001 och sedan dess har omprövningar av olika politikområden kommit gång efter gång. Jag har aldrig sett en politiker med ett så stort driv att komma med förändringar.


I morse presenterades en uppgörelse mellan de fyra allianspartiera som innebär en grundstomme för framtidens miljöpolitik. Det är ett efterlängtat besked och en mycket stor framgång för Centerpartiet. Maud Olofsson har lyckats få igenom de mest ambitiösa miljömålen i världen. Uppgörelsen innebär bland annat  • 50 % av Sveriges energianvändning skall bli förnybary

  • 10 % av transportsektorn skall drivas av förnybar energi

  • Energisektorn skall bli 20 % effektivare

  • Växthusgaserna skall minskas med 40 % !!!

  • Fordonsflottan skall vara oberoende av fossila bränslen 2030.

Detta är mycket ambitiösa miljlömål som andra regeringar bara kommer i närheten av. Nu tar vi dessutom bort utbyggnadsförbudet för kärnkraft. Något som jag ser som mycket positivt. Framtidens miljöpolitik vilar på förnybar energi men kärnkraften måste vara en del av denna politik för ett hållbart samhälle.Jag är övertygad om att den här uppgörelsen kommer att lugna de människor som oroat sig för hur energipolitiken ser ut med alliansen. Hittils har ju det mest deklarerats att ingenting skall komma i kärnkraftsfrågan men detta är mycket positivt. Man kan inte annat än känna en stor beundran för Centerpartiets duktiga partiledareBravo Maud!!

tisdag, februari 03, 2009

Finanskrisen

Det känns skönt att vi har en regering som tar den rådande finanskrisen på allvar. Lugnt och metodiskt tar sig våra ministrar an Sveriges ekonomiska problem. Det är otroligt tryggt att veta att vi har en statsminister som vet hur problemen skall tacklas. Om socialdemokraterna hade varit vid makten nu hade vi sett ett ekonomiskt moras vid det här laget.

Frihetsbegreppet

Först och främst skall vi fräscha upp minnet med en liten återblick på vad socialism egentligen är för något. Det finns ju de som påstår att socialism är frihet(Martin Moberg). Låt oss gå tillbaka till ett citat från Hayek som är lika aktuellt idag som år 1944.

"Vi har blivit förvarnade av några av 1800-talets största politiska tänkare, av de Tocqueville och lord Acton, om att socialism betyder träldom, men ändå har vi oförtrutet rört oss i socialismens riktning. Och nu när vi har sett en ny form av slaveri uppstå inför våra ögon, har vi så totalt glömt bort varningarna att det knappast faller oss in att de båda kan ha något med varandra att göra." F.A Hayek.

Socialism kan omöjligtvis betyda frihet och de som påstår att socialism leder till frihet vantolkar begreppet. Frihet betyder avsaknad av tvång. I historien har socialismen ett flertal gånger försökt framställa sig som en idéologi som bejakar friheten och vill öka densamma. Men som en kollektivistisk idé är detta en omöjlighet. Socialism leder till frihetens motsats. Socialismens definition på frihet är inget annat än det gamla kravet på statlig fördelningspolitik som i det långa loppet leder till en totalitär doktrin.

Frihet definiteras som frånvaro av tvång och frånvaro av någons godtyckliga makt.

Martins övriga text om klyftor och hela den biten är inget annat än socialistisk gammal skåpmat som inte säger någonting i praktiken. I valrörelsen anklagade ofta sossarna oss borgerliga för att sparka på dem som ligger. Den egentliga frågan är ju vem det är som har lagt dem ner.

Martin Moberg har fortfarande inte lyckats svara på frågan om Sverige drastiskt skall sänka sin levnadsstandard för att jämna ut densamma över hela världen. Istället hänvisas till ett allmänt dokument som inte ger ett svar på detta.

måndag, februari 02, 2009

Klyftor, klyftor klyftor

Många socialister har en otrolig fixering vid just klyftor. Det är klyftora som är problemet. En av dem är Martin Moberg. Men jag förstår uppriktigt sagt inte varför. Om jag tjänar
25 000kr/månad och en kamrat tjänar lika mycket så är klyftan 0. Om jag ett år senare tjänar 30 000kr/månad och min kamrat 32 000 så har klyftan ökat med 2 000kr, men vi har det fortfarande bättre än för ett år sedan, både kamraten och jag. Slutsatsen måste vara att klyftorna är helt ointressanta.

Problemet med socialisterna är att det bara är inom landet som lyftorna skall suddas ut. För annars hade de ju förespråkat en radikal sänkning av allas levnadsstandard i Sverige. Sveriges BNP/capita är ju väldigt högt i förhållande till genomsnittet i världen. Kan du svara på det Martin?

söndag, februari 01, 2009

The Iron lady


Martin Moberg verkar inte ha mycket till övers för Margret Thatcher. Han kallar hennes politik extremt nyliberal som ökade klyftorna i samhället. Innan vi går vidare får jag be Martin att återigen titta på klippet från Thatchers sista tal som premiärminister. Hon säger "You rather have the poorer poorer, providing the rich where less rich" till socialisten som påstår att hon har ökat klyftorna under sitt ledarskap i Storbritannien. Socialister har ofta en otrolig fixering vid just klyftor. De skiter alltså fullständigt i om de fattiga har det bättre eller sämre nu än förr. Bara gapet mellan de fattiga och de rika blir mindre. Med andra ord ett riktigt cyniskt synsätt som en liberal aldrig kan acceptera. När Thatcher tog över premiärministerposten i Storbritannien var landet sönderkört av socialisterna. Storbritannien var lamslaget av strejker och ekonomisk nedgång och var europas "sjuke man". Inflationen var nära 22 %. När Thatcher sedan lämnade posten som premiärminister 1990 var läget ett helt annat. Inflationen var halverad, uppgången i ekonomin hade gjort att alla inkomstgrupper ( just det, alla) befann sig i ett bättre läge än 1979. Individens frihet försvarade Thatcher fullt ut och principfastheten var ett kännetecken för hennes ledarskap. Hennes mål var inte att bli populär, det leder enligt Thatcher till att man ständigt vill kompromissa om allt och då blir inget gjort.
Thatcher var dessutom tillsammans med Ronald Reagan (en annan av mina förebilder) en av huvudspelarna i kampen mot kommunismen och bidrog starkt till dess fall.


Thatcher hämtade också största delen av sin inspiration av den numera avlidna och högt aktade Friedrich von Hayek. En av 1900-talets stora filosofer. Som en anekdot kan berättas att Det var Hayeks verk "vägen till träldom" som fick Herbert Tingsten att gå ur Socialdemokraterna och bli Liberal (kanske något för dig Martin?). Veket är en reflektion kring diktatur och totalitarism contra demokrati. Hayek menar att alla kollektivister, socialister, konservativa och nationalister egentligen har samma mål och egentligen hyser ungefär samma åsikter. Han visar med tydliga exempel på hur grundarna av socialdemokratin och socialismen fascinerades av nationalsocialismen och snabbt anslöt sig till denna gren av socialismen. Det är också så att Socialismen och Nazismen hade sitt hat mot liberalerna gemensamt. Kapitalismen var ju enligt Hitler avskyvärd och något som var Engelskt och västerländskt. Vinst var något fult i Nazityskland.


"We must face the fact that the preservation of individual freedom is incompatible with a full satisfaction of our views of distributive justice."

F.A Hayek


Hayek skrev även ett annat verk, Constitution of Liberty eller Frihetens grundvalar som den heter på Svenska. En bok som bör ha den självklara platsen i bokhyllan i varje persons hem. Det var hursomhelst denna bok Thatcher ständigt hade in sin väska. När hon precis hade blivit valt till ordförande för Torys blev hon inbjuden till ett seminarium där det diskuterades hur Torys skulle kunna förändra sin politik för att vinna väljargrupper till vänster på den politiska skalan (känns upplägget igen?). Detta var inget för Thatcher som ur sin väska drog ut ett väl tummat exemplar av ovan nämnda bok och höll upp den för åskådarna varpå hon säger: "This is what we believe in". Stort