lördag, juli 14, 2007

Avundsjukan

Jag läste en artikel om att svenskarna anser att de borgerliga står på "de rikas sida" och att sossarna står för trygghet. Det är egentligen ganska patetiskt. Andemeningen i denna artikel är alltså att de borgerliga är lite mindre mänskliga än sossarna. De står på "de rikas" sida och det får man absolut inte göra. Men vilka är egentligen dessa "rika". Dels så är det människor som genom arv, gåvor och liknande inte lyft ett handtag i hela sitt liv men det är en mycket liten andel. Största delen rika är människor som startat med tomma händer, goda ideer och enormt mycket slit. Människor som lagt ner flera år av sina liv för utbilda sig och som har ett mål och en ambition att komma någonstans. Att ifrågasätta dessa människors rikedommar är inget annat än ren och skär avundsjuka

måndag, juli 02, 2007

På väg mot grundtrygghet

Idag går Magnus Andersson, förbundsordförande CUF och Gustav Andersson, landstingsråd i Stockholm ut med en artikel om grundtrygghetssystem. Det vill säga att alla får samma ersättning vid sjukdom och arbetslöshet oavsett tidigare inkomst. Det resonemanget bygger på att staten inte har till uppgift att betala för inkomstskillander och det kan jag bara instämma i. Jag tycker nog att det är rimligt att en arbetande städerska tjänar mer än en arbetslös fd direktör. Grundtrygghet är det enda rätta men enormt provokativt. Det skulle helt kullkasta dagens system med A-kassor och olika inkomstbortfallsprinciper med massor av undantag. LO är naturligtvis vansinniga eftersom deras makt ytterligare skulle beskäras. Det är ett spännande steg som Magnus och Gustav tar och hoppas att hela Centerpartiet och Alliansen vågar haka på.

söndag, juli 01, 2007

Spännande, Portugal

Så har också det tyska ordförandeskapet i EU kommit till sitt slut och det är dags för Portugal att ta över ordförandeklubban. Det kan bli mycket spännande. Innan dagens artiklar i media hade jag faktiskt ingen aning om vad portugiserna hade för avsikt med sitt ordförandeskap. Idag läser jag i DN att dessa frågor är prioriterade.

  • Slipa på EU-fördraget
  • Skapa relationer med Afrika
  • Fortsätta med Turkiets medlemskapsförhandlingar
  • Hålla ett toppmöte och stärka relationerna med Brasilien

Alla dessa frågor är spännande och också nödvändiga. Att EU-fördraget skall ytterligare slipas är naturligtvis en självklarhet. När toppmötet träffades i midsommarhelgen var det ett ramverk som spikades och regler för den kommande så kallade regeringskonferensen som mer i detalj ska ta fram ett förslag till fördrag. Om Portugal sköter detta snyggt kan ett förslag säkert vara klart för jul så att ratificeringsprocessen kan börja.

Relationerna med Afrika är desto mer kontroversiella eftersom en del medlemmar i den afrikanska unionen har svårt för det där med mänskliga rättigheter och demokrati. Jag tänker närmast på Zimbabwe. Jag anser att ett krav från EU-länderna i så fall måste vara att Robert Mugabe inte finns med runt bordet vid förhandlingarna.

Det området jag personligen tycker är mest spännande är förhandlingarna med Brasilien. Brasilien är ett land som för tillfället uppvisar fina tillväxtsiffror och som faktiskt genomför en del bra reformer för att öka handeln. Till skillnad från de kommunistiska grannländerna där det mesta går bakåt är Brasilien mer i framkant. Deras president Lula da Silva är en före detta vänsteraktivist som med tiden blivit en allt mer moderat socialdemokrat som genomför reformer som är till gagn för de fria marknaden. Om da Silva fortsätter på denna banan kommer både han och Brasilien att bli belönade genom en stark ekonomisk tillväxt. Varningstecken finns dock för Brasilien. I bakgrunden av da Silva skymtar en del marxister och trotskyster som inte är helt nöjda med den förda kursen och hellre skulle vilja se en modell à la Venezuela. Det blir hur som helst mycket spännande.

Jag tror att det är positivt att ett land från västra Europa återigen får ordförandeklubban i sin hand för att föra in nya perspektiv i debatten. Jag väntar med spänd förväntan på resultatet av ordförandeskapet.