tisdag, oktober 11, 2005

Valprogram i korthet

Uppdaterat 2009-10-13Så här långt före valrörelsen är det inte möjligt att presentera ett heltäckande personligt valprogram. Jag tror inte att det kommer att göras över huvud taget. Anledningen är att jag ställer upp på partiets valprogram. Men det finns vissa områden som jag kommer att trycka på extra och dessutom detaljera mer än vad partiet gör. Det kan också vara så att jag i en del frågor faktiskt avviker den del från Centerpartiet. Detta kommer att presenteras längre fram i valrörelsen.


Vad som däremot låter sig göras redan i detta skedet är att presentera vilka frågor jag kommer att driva.Jag har som ambition att uppdatera listan med jämna mellanrum.

Huvudtemat för min kampanj är frihet och är genomgående. Integritet, miljö och ekonomisk politik handlar alla om frihet.Frihet


 • Statens omfattning måste minskas. Politikerna har låtit staten svälla över alla rimliga gränser.

 • Statliga monopol är som regel förkastliga och skall avvecklas snarast.

 • Inför en författningsdomstol i Sverige

 • Reformera arbetsrätten med slopade turordningsregler
Integritet


Följande fyra punkter är direkt hämtade från Centeruppropet.se • Lagar, förordningar och direktiv som införs i Sverige och EU skall alltid vara förenliga med Europakonventionen för mänskliga rättigheter.


 • Kommunikation i alla dess former mellan människor skall vara fredad från statlig insyn, förutom vid brottsutredning.


 • Utredning om brott skall endast få utföras av instanser inom rättsväsendet.


 • Lagstiftning inom Sverige och EU skall alltid ske med full transparens för medborgarna.

Miljö
 • Det ska kosta att skita ned. Utöka handeln med utsläppsrätter

 • Inrätta en Östersjödomstol som en överstatlig domstol i Östersjöländerna

 • Jag stödjer kampanjen 2 grader

 • Permanenta försöken med trängelskatt och utöka till fler städer.

Ekonomi och Pengar
 • Förenkla skattesystemet. Samma skattesats för alla inkomst, inför plattskatt. Inför också platt moms. Skattesystemet som det ser ut idag är bra för byråkraterna på skatteverket och mindre bra för dig och mig.


 • Egna val måste få större ekonomiska konsekvenser.